Desplegar menú lateral
24/02/2021

El Departament d’Agricultura crea un Comitè Tècnic per fer front de manera conjunta a la plaga del bernat marbrejat

Imatge detall de l'insecte Halyomorpha halys

A més del Departament i l’IRTA, formen part del Comitè el sector productor i de la planta, organitzacions agràries, agrupacions de defensa vegetal, universitats i diputacions

Aquesta xinxa asiàtica ja s’ha trobat en 163 municipis a Catalunya i es tem que comenci a provocar danys aquest estiu en cultius agrícoles de fruiters i hortalisses

Avui s’ha convocat la primera trobada del Comitè Tècnic de Seguiment de l’Halyomorpha halys per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), conjuntament amb l’IRTA, representants del sector productor, les organitzacions professionals agràries, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, les ADV, les universitats, les 4 diputacions provincials, el sector planterista i personal tècnic de l’Administració. Aquest grup de treball de nova creació té com a objectiu principal donar a conèixer la situació d’aquesta plaga a Catalunya i els estudis desenvolupats, i establir de manera conjunta les mesures més adients per a la seva prevenció i lluita.

La xinxa Halyomorpha halys és un insecte hemípter d’origen asiàtic (nadiu de la Xina, el Japó, Taiwan i les Corees). És una plaga que afecta arbres ornamentals, fruiters, cultius hortícoles, conreus extensius i d’altres. Les nimfes s’alimenten de fulles, tiges i fruits, i els adults dels fruits. Les fulles afectades poden presentar deformacions i àrees necròtiques. En fruits, produeixen petites taques necròtiques, forats i decoloracions, i causen deformacions.

Afectacions greus en altres països

Per intentar minimitzar els efectes d’aquesta plaga en fruiters i conreus a Catalunya, el Departament d’Agricultura, mitjançant el Servei de Sanitat Vegetal de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i en col·laboració amb l’IRTA, està duent a terme un seguiment intensiu de la plaga. Participen en aquest seguiment de manera activa també la ciutadania i les ADV, i es complementa amb estudis del comportament a casa nostra i del seu cicle biològic, i de les estratègies més idònies de control (productes fitosanitaris, moments més adients de control, lluita biològica, xarxes antiinsectes…).

A més, també s’han mantingut reunions amb les diputacions provincials i tramès escrits a tots els ajuntaments de Catalunya demanant col·laboració en la detecció de la plaga i per informar-los sobre les mesures de control. La intenció és poder treballar conjuntament per conèixer no solament l’abast de la dispersió de la plaga, sinó també evitar al màxim l’afectació als camps de conreu.

Cal tenir en compte que als EUA, on també s’ha introduït aquesta plaga, està causant pèrdues econòmiques greus en fruiters, cultius hortícoles, blat de moro i soja. A Itàlia, es calcula que, l’any 2019, els danys van superar els 740 M€. Els danys són particularment importants a les regions del nord d’Itàlia, especialment en fruiters però també en altres cultius.

El bernat marbrejat, present ja a 163 municipis

A Catalunya, es va detectar l’any 2016 i actualment ja se l’ha trobat a 163 municipis. La plaga es localitza principalment a l’entorn urbà, però hi ha el perill que comenci a provocar danys en cultius agrícoles el pròxim estiu, sobretot fruiters i hortalisses.

Aquest bernat es desenvolupa i reprodueix en espais verds i cultius, i quan arriba la tardor cerca refugi als edificis, cosa que provoca molèsties a la ciutadania. El cicle anual té 2 fases: la fase de primavera-estiu, en què s’alimenta i reprodueix a les plantes, i la fase de tardor-hivern, en què hiverna, sense alimentar-se. A la primavera, surt dels seus refugis per desenvolupar-se en plantes de jardins i plantacions agrícoles.

L’estiu de 2020, es va detectar en cultius d’hortalisses del Baix Llobregat i en fruiters de l’Alt Empordà, tot i que no se’n van detectar danys. El Servei de Sanitat Vegetal està en alerta i treballa conjuntament amb les ADV en la prospecció d’aquestes zones. És important estar atents i, si es detecta aquesta xinxa, cal informar ràpidament el Servei de Sanitat Vegetal, el personal tècnic de l’ADV o l’ajuntament.

El Departament ha editat una Guia tècnica sobre el Bernat marró marbrejat, redactada per experts del Servei de Sanitat Vegetal, l’IRTA, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona, per divulgar els darrers coneixements sobre la plaga. La Guia mostra la biologia de l’insecte, les claus i els detalls que han de permetre diferenciar-lo d’altres espècies de bernats d’aspecte similar, i els mètodes de control més eficaços sobre els quals s’està treballant a escala europea i mundial, i també a Catalunya.

Trobareu més informació sobre aquesta plaga a la web del Departament d’agricultura: Halyomorpha halys. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (gencat.cat)