Desplegar menú lateral
29/09/2023

El Departament d’Acció Climàtica i l’IRTA impulsen el CiPA, un centre pioner en la recerca i la innovació sobre proteïnes alternatives

· El Centre d’innovació en Proteïnes Alternatives (CiPA) valoritza fonts de proteïna alternatives a les tradicionals: vegetals, fermentació amb fongs i altres microorganismes, algues i insectes

· Es tracta d’un centre d’innovació únic al territori, que aspira a ser un referent en la recerca de proteïnes alternatives al sud d’Europa 

· El CiPA es presenta oficialment a la fira Alimentaria FoodTech, a Barcelona, el 27 de setembre de 2023

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han presentat el nou Centre d’innovació en Proteïnes Alternatives (CiPA) en el marc de la Fira Alimentària FoodTech que s’està celebrant a Barcelona amb l’objectiu de valoritzar fonts de proteïna alternatives a les tradicionals. 

L’alimentació, el seu present i futur, és motiu de debat freqüent en els darrers anys, i està vivint molts canvis. El sector de producció d’anàlegs carnis ha experimentat forts creixements de mercat a l’àmbit global, i es considera que s’està consolidant. Diversos informes internacionals especialitzats* apunten que el valor global del sector és d’uns 7.500 milions de dòlars, i coincideixen en considerar Europa un actor clau, amb previsions de creixement interanual del 7,7%. En part és per les xifres assolides a l’Estat, que va tenir un 2021 extraordinari tant en vendes (448 milions d’euros) com en inversió (25 milions d’euros). 

Estudis sobre microalgues a l’IRTA La Ràpita (CC by 4.0)

En aquest escenari, la Unió Europa està impulsant l’anomenada “transició proteica”, que proposa racionalitzar la nostra ingesta de carn animal i l’increment de fonts de proteïna alternativa: vegetals, microalgues, fermentació de fongs (i altres microorganismes) i insectes. Addicionalment, s’espera que aquestes noves fonts proteïna contribueixin a la reducció de l’impacte ambiental de la producció alimentària tradicional, i que fomentin una alimentació més saludable i autosuficient, provinent de produccions locals sostenibles. Tot plegat, suposa una oportunitat per al sector agroalimentari català, que pot esdevenir una palanca important per a la transformació del sistema alimentari del país. 

En aquest context, i tenint en compte la presència de la indústria a la fira Alimentaria FoodTech, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, han presentat aquest matí un nou centre pioner en recerca i innovació sobre aquest àmbit: el Centre d’innovació en Proteïnes Alternatives (CiPA). 

Un centre singular i pioner 

Fins ara, no existia a Catalunya ni a l’estat espanyol cap infraestructura amb equipament singular específic, centrada en la recerca i la innovació sobre ingredients i productes alimentosos en l’àmbit específic de les proteïnes alternatives, que combini recerca de laboratori i plantes pilot. Per això, «el CiPA aspira a ser un centre de referència en la recerca de proteïnes alternatives al sud d’Europa», afirma Josep Usall, director general de l’IRTA. 

L’objectiu del CiPA és impulsar la producció sostenible d’aliments i pinsos a Catalunya, valoritzant fonts alternatives de proteïna per a alimentació animal i humana. El nou Centre d’innovació en Proteïna Alternativa fomenta la recerca i la tecnologia relacionada amb coproductes, subproductes, residus i excedents del sector agroalimentari.  

El centre IRTA Monells, a Girona, acollirà la part més gran dels equips i recursos del CiPA (CC by 4.0)

Un dels seus valors diferencials és que abasta les diverses fases de la cadena de valor, des de la producció de la matèria primera fins al consumidor: la producció de biomassa, l’extracció i purificació de proteïna, la funcionalització de nous ingredients, l’avaluació organolèptica i de la seguretat alimentària i finalment, la seva integració en prototips d’aliments reformulats. Carmel Mòdol, secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, valora aquesta iniciativa: «L’IRTA és el nostre institut de recerca de referència en agroalimentació, i la creació d’aquest centre tan important per al futur del nostre sector, reafirma el compromís del Departament en l’alimentació del futur». 

La producció sostenible de proteïnes és una iniciativa del pla estratègic de l’IRTA, i una de les línies prioritàries en l’estratègia de futur del seu àrea d’Indústries Alimentàries. Les actuals infraestructures, capacitats i l’experiència de l’IRTA constitueix una base sòlida per participar activament en el disseny i la implementació d’una estratègia global que respongui a aquesta important oportunitat per al país. 

Planta pilot a l’IRTA Fruitcentre (Lleida) (CC by 4.0)

El CiPA no tindrà una localització única, si no que es distribueix pel territori català aprofitant les instal·lacions i l’expertesa del personal científic de l’IRTA en línies de recerca sobre proteïna vegetal, fermentació, algues i insectes. L’equip del nou centre d’innovació el conformen principalment investigadors localitzats al centre IRTA Monells. Però també comptarà amb altres equips de Girona (IRTA Mas Badia), Lleida (IRTA Fruitcentre), i Tarragona (IRTA Mas Bové i IRTA La Ràpita). 

Es preveu que el procés de dotació dels equipaments tecnològics, que ja ha començat, es desplegui fins l’any 2027, de la mà del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

De la natura a la taula 

«Entre els objectius específics del CiPA, està la producció de “biomassa”, la matèria orgànica obtinguda a partir de vegetals rics en proteïna i de la fermentació sòlida, líquida i de precisió amb microorganismes (com bacteris, llevats o fongs), així com d’algues i d’insectes» explica Joan Manel Albacete, gestor de l’Àrea d’Indústries Alimentàries. Precisament, l’any passat l’Institut ja fou referent en obtenció de proteïnes a partir de la fermentació de fongs i llevats, com a co-organitzador del cinquè Fòrum Carni i de la Proteïna Alternativa

A partir de processos com aquests, es poden obtenir ingredients alimentaris, concentrats i aïllats proteics, necessaris per al desenvolupament d’aliments rics en proteïnes tant per a l’alimentació humana com per a l’animal (pinsos). I amb aquests ingredients basats en proteïnes alternatives, podem enfocar-nos en l’elaboració d’aliments innovadors, sostenibles, saborosos, saludables i segurs

Gràcies a la recerca i a la tecnologia, el nou centre també fomenta la circularitat en la producció alimentària, perquè els nous ingredients i productes basats en proteïna alternativa es basen també en l’aprofitament i la valorització de coproductes, subproductes, residus o excedents del sector agroalimentari. 

Però finalment, els consumidors són els que avaluen i escullen la seva dieta. Quin és l’impacte social de la implementació d’aquests aliments? Què hi troben a faltar en comparació amb els productes carnis tradicionals, o què hi rebutgen? Resulta clau considerar-los en els processos d’innovació, i per això el CiPA també es dotarà d’un laboratori de neurociència. 

Estudis de percepció dels consumidors a l’IRTA (CC by 4.0)

Tot això comportarà una ampliació del coneixement dels paràmetres nutricionals, funcionals, sensorials i de seguretat alimentària d’aquests aliments. I, per descomptat, aquest coneixement es transferirà al sector productiu, que podrà transitar, acompanyat per l’IRTA i el nou CiPA, de forma eficient, segura i sostenible cap a l’alimentació del futur. 

* Plant-based foods in Europe: How big is the market? – retail scanning data (Nielsen MarketTrack)