Desplegar menú lateral
10/06/2024

Data de caducitat o de consum preferent? Una aplicació per arribar a la millor decisió

El projecte demostratiu BESTDATE finalitza ara, donant com a principal resultat una aplicació basada en un arbre de decisions que ajuda als productors a decidir amb criteris científics si un aliment envasat ha d’anar marcat amb data de caducitat o de consum preferent.

Aquest treball s’ha portat a terme, en col·laboració amb diverses empreses del sector productiu, per part de l’IRTA, i amb el finançament de la Generalitat de Catalunya i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha posat en marxa una nova aplicació, anomenada BestDate, per ajudar al sector agroalimentari a determinar quina data de marcatge (consum preferent o caducitat) ha de dur un aliment envasat.

La investigadora de l’IRTA i responsable del projecte, Maria Dolors Guàrdia, explica com d’aquesta manera es vol oferir al sector agroalimentari la possibilitat de “disposar d’un criteri clar i d’una metodologia objectiva per establir la data de marcatge d’un aliment envasat”. El primer que cal es diferenciar entre la data de “consum preferent”, que està relacionada amb la qualitat de l’aliment (fins a quina data té la qualitat nutricional i sensorial esperades i establertes per l’elaborador) i la “data de caducitat” de l’aliment, que està relacionada amb la seguretat alimentària (fins a quina data és segur el seu consum). Això vol dir que si un aliment es consumeix passada la data de caducitat, es posa en perill la salut de la persona que el consumeix.

Si, en alguns casos, l’establiment de la data de marcatge no està clara per part del sector i la diferència entre la data de “consum preferent” i la de “caducitat” és difícil d’interpretar per molts dels consumidors, els aliments no es gestionen de forma correcta i es poden malbaratar. A la UE s’estima que un 20% dels aliments es perden o es malbaraten i, segons dades de la Comissió Europea, fins a un 10% dels 88 milions de tones d’aliments malbaratats anualment estaria associat al marcatge de dates.

Gràcies al projecte, s’ha desenvolupat una aplicació d’accés lliure i interactiva en tres idiomes (català, castellà i anglès) basada en l’arbre de decisions elaborat per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) que pretén ser un suport per a les empreses alimentàries per ajudar-les a establir correctament la data de marcatge dels aliments envasats i contribuir així a disminuir el malbaratament alimentari. També està a disposició d’assessors, auditors alimentaris i autoritat competent. L’eina es troba disponible a través de l’adreça  https://bestdate.irta.cat.

Captura de l’aplicació BestDate

Quan un professional d’una empresa del sector utilitza l’aplicació BestDate, ha de respondre un conjunt de deu preguntes, seguint l’arbre de decisió de l’EFSA. Les preguntes es poden agrupar en quatre criteris: l’existència  de normativa específica per a l’aliment, quines són les seves condicions de conservació, quines són les seves condicions de processament i de manipulació i, finalment, quines són les seves característiques fisicoquímiques. El responsable de l’aplicació BestDate ha de conèixer bé les principals característiques de l’aliment per anar responent de manera correcta els diferents blocs de preguntes. BestDate primer pregunta si el producte té normativa específica sobre dates de marcatge. Si la resposta és negativa, l’aplicació pregunta si l’aliment es distribueix i comercialitza congelat. Si la resposta és afirmativa, l’aplicació dona com a resposta ”consum preferent”; en cas contrari, les preguntes continuen i s’aborden les condicions de processament i de manipulació de l’aliment; finalment, si és necessari, es passa a les preguntes relatives al criteri de característiques fisicoquímiques de l’aliment. 

El resultat final del procés és la resposta de si l’aliment ha de portar data de caducitat o de consum preferent. L’aplicació no proposa una data o una durabilitat ja que aquesta requereix realitzar estudis específics per conèixer com evoluciona la qualitat de l’aliment en funció de les condicions raonablement previsibles a les que es trobarà sotmès durant la seva distribució i comercialització. L’IRTA també posa a disposició del sector agroalimentari les seves instal·lacions i els seus experts, per dur a terme els estudis per obtenir la informació necessària i així poder respondre amb evidències científiques cadascuna de les preguntes de l’arbre de decisions de l’EFSA contingudes en l’eina BestDate per als productes que els elaboradors proposin.

En els dos mesos de posada en marxa de BestDate, ja s’hi han registrat més de quatre-centes visites. Representants de tots els implicats en la cadena alimentària van participar en l’avaluació d’una versió beta de l’aplicació i n’han fet una  valoració positiva. El projecte demostratiu BestDate va començar el desembre de l’any 2021 i finalitza a mitjans de juny. Ha comptat amb el finançament de la Generalitat de Catalunya i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Per accedir a més informació sobre el projecte BestDate, podeu mirar aquest vídeo explicatiu i accedir a la informació dins de Ruralcat.