Desplegar menú lateral
05/05/2017

Comença la segona fase d’injecció de sediments al riu Ebre per evitar la regressió i subsidència del seu delta

Els treballs estan programats dins del projecte LIFE Ebro-Admiclim, liderat per l’IRTA

La iniciativa és una de les diverses proves pilot que es realitzaran per mitigar i adaptar els efectes del canvi climàtic sobre el Delta

Els dies 3 i 4 de maig es va portar a terme una prova d’injecció de sediments, dividida en dues fases, al riu Ebre. El dimecres 3 de maig es van iniciar els treballs amb la injecció d’unes 40 tones de sorra al riu Ebre, amb un cabal proper a 600 m3/s. Aquesta prova es repetirà el divendres 5 de maig a Benifallet amb un volum de sediment i un cabal circulant similars. A banda de la injecció de sediment, es fa un seguiment de l’evolució de la terbolesa del riu mitjançant mostrejos al riu i imatges registrades mitjançant drons.

Aquestes proves serviran per calibrar un model de transport de sediments que s’està desenvolupant amb l’objectiu de dissenyar i analitzar la viabilitat de diferents alternatives per l’aportació de sediments des de l’embassament de Riba-roja per tal d’aportar unes quantitats de sediments adequades per evitar i mitigar la subsidència del Delta de l’Ebre.

El model de transport de sediments també contempla la possibilitat d’injectar sediments de la planta potabilitzadora del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) directament als canals de reg, i s’ha calibrat mitjançant la realització de dues proves d’injecció realitzades durant l’any 2016. S’ha analitzat la qualitat d’aquests sediments i s’ha comprovat que és bona i que és viable la seva utilització mitjançant injeccions controlades als canals de reg.

Aquest model l’està desenvolupant la Universitat de Córdoba dins el marc del projecte europeu LIFE EbroAdmiclim. Aquesta iniciativa planteja accions pilot de mitigació i adaptació al canvi climàtic al delta de l’Ebre, mitjançant un enfocament de gestió integrada de l’aigua, del sediment i dels hàbitats (arrossars i zones humides). Les principals accions pilot d’adaptació estan orientades a l’aportació de sediment del riu Ebre cap al delta. L’objectiu és demostrar la viabilitat de restaurar el flux de sediment de forma permanent, tant des d’una planta potabilitzadora d’aigua de l’Ebre (CAT) com des dels embassaments del tram final del riu, pel que es requereix en primer lloc disposar d’una bona avaluació de la capacitat del transport del riu i dels canals.

Els resultats serviran per establir les directius d’un pla d’adaptació i mitigació del Delta de l’Ebre, que desenvolupa l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Aquest projecte està liderat per l’IRTA, i hi participa l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, l’Institut cartogràfic i geològic de Catalunya, el Consorci d’aigües de Tarragona i els regants del marge esquerra del delta.

L’ACA ha signat un conveni amb l’IRTA per analitzar quins serien els cabals de crescuda que caldria realitzar per transportar aquests sediments i poder establir uns cabals generadors adequats que complementin el règim de cabals ecològics al tram final del riu Ebre.