Desplegar menú lateral
21/01/2019

Com transformar i fer més competitiva l’aqüicultura mediterrània

Segons la FAO, el 2018 la producció aqüícola va aportar al 2018 més del 50% del subministrament de peixos i mol·luscs per a l’alimentació humana. Un percentatge que segueix incrementant-se any rere any i jugarà un important paper davant el desafiament alimentari que es presenta en els propers anys.

No obstant això, la producció i la productivitat aqüícola mediterrània, i en particular de daurada i llobarro (les principals espècies comercials) es troba estancada o amb un creixement poc significatiu. En aquest sentit, el projecte europeu MedAID pretén millorar tant la producció com la productivitat de l’aqüicultura de l’orada i el llobarro per fer-la més competitiva i sostenible.

El proper 24 de gener, a l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), es reuniran els principals investigadors del projecte per presentar les conclusions sobre l’anàlisi del sector que s’ha realitzat en el projecte. Mitjançant enquestes a empreses i agents clau de 10 països de l’arc Mediterrani, s’ha pretès aconseguir una visió global de l’aqüicultura Mediterrània, amb un enfocament particular en el maneig zootècnic de la piscicultura marina, la sostenibilitat ambiental i social, la salut, el benestar i les malalties, els aspectes econòmics i la seva gestió.

A partir d’aquesta visió general i del coneixement més concret de la realitat zootècnica i econòmica de l’aqüicultura mediterrània de l’orada i el llobarro, el projecte MedAID recull el desafiament amb l’objectiu de millorar una producció aqüícola amb un gran potencial de desenvolupament en el Mediterrani per a proveir una alimentació sana, segura i nutritiva, adaptada als nous canals de comercialització i als nous hàbits alimentaris dels consumidors.

 

Sobre el projecte MedAID

El Projecte MedAID (Mediterranean Aquaculture Integrated Development -Desenvolupament integral de l’aqüicultura Mediterrània) és un projecte finançat pel Programa H2020 de la UE, de quatre anys de durada que es va iniciar al maig de 2017, i que té com a objectiu augmentar la competitivitat i sostenibilitat del sector de piscicultura marina Mediterrània, al llarg de la seva cadena de valor, mitjançant la millora de la seva productivitat tècnica i el rendiment econòmic, amb un enfocament orientat al mercat i al consumidor, i amb una millor acceptabilitat social i millor governança. El projecte, coordinat per l’Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa (IAMZ-CIHEAM) amb la col·laboració de l’IRTA, agrupa 34 organismes de recerca, empreses i organitzacions internacionals de tot Europa i d’alguns països mediterranis no europeus.

Per a més informació: http://www.medaid-h2020.eu