Desplegar menú lateral
04/05/2023

Col·locar sensors en una finca de cítrics per regar de manera sostenible i mantenir la qualitat dels fruits

Taronger varietat Navel Lanelate. Font: JM Fibla/IRTA

El projecte CITRUSREG avaluarà el comportament de l’aigua al sòl en diferents dosis de reg per aconseguir un cultiu eficient i sostenible des del punt de vista hídric

Experts de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) posen en marxa el projecte demostratiu “CITRUSREG: Digitalització del reg en el cultiu dels citrics per mig de sensors i adaptació al canvi climatic optimitzan el consum d’aigua”, amb el finançament del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per mostrar als productors i tècnics d’explotacions citrícoles la possibilitat de monitoritzar el contingut d’aigua al sòl a través de sensors per cultivar cítrics de manera sostenible des del punt de vista hídric.

Al llarg del projecte s’instal·laran sondes capacitatives de la marca Truebner per mesurar el contingut d’aigua al sòl. Això permetrà avaluar el comportament de la plantació als diferents manejos d’aigua, així com conèixer la dosi efectiva de reg, tant a la parcel·la regada segons les recomanacions de l’evapotranspiració, com a la parcel·la regada segons els valors de les sondes. Gràcies a aquesta tecnologia els productors podran ajustar la dosi de reg i reduir el consum d’aigua. Per realitzar aquest càlcul també es mesurarà el volum de la copa i l’àrea ombrejada de l’arbre. A més, durant els mesos d’estiu es realitzaran una o dues mesures de l’estrès hídric dels cítrics a les diferents parcel·les o dosi de reg per veure l’aclimatació dels mateixos al canvi climàtic, i es realitzaran amb un poròmetre que avaluarà la conductància estomàtica de les fulles —l’aigua que allibera la planta en forma de vapor— o l’estrès hídric quan els falta aigua.

L’activitat es durà a terme en una parcel·la d’una finca de 0,63 ha a Bitem-Tortosa (Baix Ebre), que conté una col·lecció de varietats de taronges de mitja estació, empeltades sobre Citrange carrizo com a patró i amb reg localitzat d’alta freqüència, i es compararà amb les varietats Lanelate i Chislett Summer Nàvel®. S’instal·laran un total de 12 sensors repartits en dues parcel·les a les profunditats de 20 cm, 50 cm i 80 cm, els quals conformen el que s’anomena conjunt perfil d’humitat. En cada perfil també s’instal·larà un cabalímetre sobre la línia de degoteig per conèixer la quantitat d’aigua aplicada.

Reg eficient mantenint la rendibilitat i la qualitat del cultiu

En una segona fase del projecte s’estudiarà si hi ha diferències entre parcel·les pel que fa al creixement dels fruits de les diferents varietats. S’estudiarà la corba de creixement del fruit, el diàmetre, el gruix de la pell i el nivell de producció per arbre o la collita total de la plantació. En el moment de la collita, es pesaran les taronges per calcular el volum de producció de les diferents varietats. Tanmateix, s’analitzaran les propietats de maduració interna, com el nivell de sucres i acidesa.

La demostració d’aquesta tecnologia serà útil tant pel sector productor de cítrics com pel comercialitzador, que sovint disposa de grans finques productores. A Catalunya, el cultiu de cítrics representa 9.000 ha amb una producció aproximada de 116.000 tones anuals, segons dades del 2017. Així mateix, el projecte també transferirà el seu coneixement als productors de la zona Nord de Castelló, amb 2.000 ha i 50.000 tones de producció anuals.

Podeu conèixer més a fons el projecte a través d’aquest vídeo divulgatiu a YouTube.

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya2014-2022.