Desplegar menú lateral
16/05/2024

Agrolabs Digitals IRTA, una eina per a la digitalització del sector agroramader

L’IRTA ha presentat aquest projecte amb l’objectiu d’aconseguir, a través de la digitalització, una agroramaderia més eficient, competitiva i sostenible.

Consisteix en oferir espais d’experimentació i test de noves tecnologies digitals, així com una plataforma de dades i serveis digitals que es posarà a disposició del sector agroramader i d’altres institucions i agents tecnològics.

Per què “Agrolabs Digitals”? El director general de l’IRTA, Josep Usall, ho explicava així: “La idea principal és crear uns espais de proves i experimentació agrària especialitzats en digitalització. I no només en forma d’infraestructures físiques i camps experimentals, si no també amb espais digitals, a través d’una plataforma de software que oferirà dades i serveis als diferents agents del sector. L’objectiu final és contribuir a la modernització i l’adopció de tecnologies digitals per part del sector agrícola, aqüícola i ramader”.

Parlem de parcel·les agrícoles i granges experimentals, equipades amb sensors i tecnologies digitals que permetran provar i validar diferents tècniques i solucions per abordar els principals reptes del sector productor. També disposaran d’una plataforma digital interconnectada que processarà les dades recollides i les oferirà als productors i tècnics, juntament amb diversos serveis associats. I d’un equip de persones especialment formades en aquestes tecnologies, en el seu assessorament i en la transferència de coneixement. 

Al terreny, els Agrolabs Digitals estaran repartits per diversos centres IRTA en tot el territori català: a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Es focalitzaran en cultius fructícoles i extensius en l’àmbit vegetal; i en porcí, boví de carn i aqüicultura en l’àmbit animal.

Localització dels diferents Agrolabs, segons la producció de referència

Recolzar l’agroramaderia del futur 

No és un fet desconegut que el sector primari cada cop està més tecnificat. En els últims anys, de fet, es parla de que podríem estar vivint una 4a gran revolució agrícola, gràcies a la irrupció de tecnologies com la sensòrica, l’internet de les coses (Internet of Things, o IoT), el Big Data, el Blockchain, la Intel·ligència Artificial, la robòtica o l’Agricultura/Ramaderia de Precisió, entre d’altres. Es tracta d’eines que permeten recollir dades sobre el terreny i processar-les a gran escala per ajudar en la presa de decisions i en la millora de la l’eficiència de la cadena productiva. Aquestes eines poden ser claus per afrontar el repte d’alimentar a una població en creixement amb uns recursos limitats i la necessitat inexcusable de fer-ho de forma sostenible.

Però per arribar fins aquí, hem de resoldre diversos obstacles per poder adoptar aquestes tecnologies de forma veritablement útil: cal aconseguir que arribi a tots els productors/es, i que aquesta sigui provada i validada per assegurar que les inversions donaran fruit. Cal també formar als usuaris finals de les tecnologies, i que puguin disposar de dades àmplies i precises de les condicions del camp i de la producció, amb assessorament especialitzat i ajuda en la presa de decisions. Superar aquestes barreres és l’objectiu dels Agrolabs Digitals IRTA

Joan Bonany, responsable del projecte, destacava així quins poden ser els beneficis de tot plegat: “La digitalització del sector agrari ha de permetre la millora de l’eficiència de la producció i la sostenibilitat econòmica i ambiental, reduint costos i optimitzant recursos com l’aigua, els fertilitzants o els fitosanitaris. Un sector agrari més digitalitzat, a més, pot ser més competitiu, un factor clau per garantir la sobirania alimentària. I un sector més modern pot suposar un incentiu per a la incorporació de noves generacions d’agricultors i ramaders”.   

8 actuacions i una plataforma digital per reunir tot el coneixement

Fins ara hem parlat dels objectius principals i de la base dels Agrolabs Digitals IRTA. Però si volem entrar al detall, l projecte s’articula en diverses actuacions, que ofereixen solucions i serveis per a diferents sectors productius: 

Una eina per a la recomanació de varietats de fruita dolça i cultius extensius. 
Permetrà escollir les varietats més adaptades a cada zona agroclimàtica de Catalunya, gràcies a tecnologies com la intel·ligència artificial, l’IoT i la modelització, entre d’altres. 

Digitalització en el maneig del cultiu i avaluació de la qualitat. 
Avaluació independent i objectiva de tecnologies digitals per a aquestes necessitats de l’agricultura en les condicions específiques de Catalunya. 

Sistema de Suport a la Decissió (DSS) en conservació de fruita dolça. 
Dedicat a la gestió de cambres frigorífiques, i basat en la predicció i el risc de fisiopaties i malalties en fruites conservades. 

Bessons digitals de cultius com a suport de l’agricultura de precisió. 
Consistirà en la creació d’una representació virtual de cadascuna de les unitats de maneig, en què es simularà a temps real els processos rellevants que tenen lloc a la vida real. Així, l’objecte real i el seu “bessó digital” estaran connectats per diferents vies d’observació, com sensors, dades meteorològiques, informació aportada pels usuaris… la interpretació d’aquestes dades i els models predictius que s’hi poden desenvolupar seran de gran ajuda per a prendre decisions informades sobre reg o gestió agronòmica. Aquestes tecnologies es faran també a la xarxa RegAssist.

Eina digital d’avaluació i gestió de riscos de plagues i malalties. 
Gràcies a les dades provinents de l’IRTA i de l’aportació d’altres entitats, es poden crear models que ajudin a gestionar les plagues reduint l’ús de fitosanitaris, un dels actuals reptes de l’agricultura. 

Eina intuïtiva de suport per a l’eficiència i la sostenibilitat en producció porcina.
Partint de BDporc (el banc de dades de porcí espanyol, font principal d’informació dels premis Porc d’Or) es desenvoluparà una eina intuïtiva de suport a la decisió per al sector porcí, amb la capacitat d’automatitzar els processos d’ingesta de dades. Les empreses de producció porcina podran comptar així amb una plataforma que els ajudi a visualitzar diferents dades i consultar models predictius amb intel·ligència artificial.

Eines per a la monitorització i l’avaluació de la salut i el benestar animal. 
La digitalització i la intel·ligència artificial seran clau per al desenvolupament d’aquests sistemes automàtics de monitorització, que podran fer seguiments individuals del comportament, l’estat de salut i l’alimentació dels animals de producció. 

Monitorització del medi marí per a la producció de bivalves. 
La idea és impulsar la freqüència de la recepció de dades sobre l’estat del mar i les condicions ambientals, que actualment es rep de forma més esporàdica. D’aquesta forma, es podran detectar abans situacions de perill per a la producció de bivalves i s’optimitzaran les prediccions gràcies a la modelització. 

Les dades obtingudes en totes les actuacions anteriors, finalment, s’integraran a la plataforma de dades i serveis digitals que ofereixen els Agrolabs Digitals IRTA, i que es posarà a disposició de productors, tècnics, i altres agents de la producció agroramadera.