Desplegar menú lateral
18/06/2020

15 projectes per a l’IRTA en la resolució provisional del pla estatal 2019

L’Agència Estatal de Recerca ha publicat la proposta de resolució provisional d’ajudes de la convocatòria 2019 corresponents a les modalitats dels projectes de Reptes d’Investigació (RETOS I+D, RTA, JIN), en el marc del programa estatal del Ministeri de Ciència i Innovació, orientat als Reptes de la Societat, del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

S’han aprovat 15 propostes de les 21 presentades per l’IRTA als projectes Retos I+D. El total de finançament sol·licitat va ser de més de 4,8 milions d’Euros i el finançament obtingut ha sigut per un valor de 2,5 milions, així com un total de 6 becaris. Enguany no s’ha presentat cap proposta a Projectes de Generació de Coneixement.

Dels 15 projectes obtinguts, 5 són projectes de Recursos i Tecnologies Agràries (RTA) i 10 en la tipologia Proyectos I+D, unes xifres que suposen un 71% d’èxit en projectes aconseguits per RTA i un 91% d’èxit en projectes aconseguits per Proyectos I+D. 

Per àrees, 

  • a l’àrea de Producció Vegetal s’han aconseguit 3 projectes Proyectos I+D i 6 de RTA. Els becaris assignats a projectes de l’Àrea Vegetal són 3.
  • a l’àrea de Producció Animal s’han aconseguit 6 projectes a Proyectos I+D (un d’ells coordinat per l’IRTA), i els becaris assignats a projectes de l’Àrea Animal són 2.
  • a l’àrea de Sostenibilitat en Agrosistemes, s’han aconseguit 2 projectes, un de la modalitat Proyectos I+D i un altre RTA, i se li ha assignat 1 becari.