Desplegar menú lateral

Seguridad abiótica

Serveis

1. Residus i Contaminants

 

  • Pesticides.

 

  • Hormones i altres substàncies anabòliques.

 

  • Agents antiinfecciosos i antiparasitaris (antibiòtics, piretroids, coccidiostàtics, etc.)

 

  • Agents tranquil·litzants i antiinflamatoris.

 

  • Metalls pesants.

 

  • Hidrocarburs (MOH), PAHs.

 

  • Additius (colorants, conservants, …)

 

  • PCBs, pesticides organoclorats…

 

 • Desenvolupament de mètodes per a acrilamida, melamina…

2. Productes de l’Oxidació

 

  • Òxids del Colesterol.

 

  • Triglicèrids Oxidats.

 

  • TBARs, IP…

 

  • Hexanal, Nonanal i perfil de volàtils relacionats amb l’oxidació.

 

  • Oxidació de lípids i proteïnes.

 

  • Metalls de transició.

 

 • 4-hydroxy-trans-2-nonenal.

3. Molècules Antioxidants

 

  • Antioxidants inorgànics i sintètics, Nitrits, Monòxid de Carboni, BHA, BHT, TBHQ.

 

  • Polifenols, flavonoides, procianidines i àcids fenòlics.

 

  • Antioxidants hidrosolubles: glutatió, àcid ascòrbic, bilirubina, àcid úric i carnitina.

 

  • Enzims antioxidants: superòxid dismutasa, catalasa, glutatió peroxidasa.

 

  • Antioxidants solubles en lípids: a-tocoferol, tocotrienols, licopè, carotenoides, ubiquinona i àcid lipòic.

 

  • Extractes naturals: timol, carvacrol, carnosol, rosmanol, àcid rosmarínic, rosmaridifenol, etc.)

 

  • Poliamines: putrescina, espermidina, espermina, etc.

 

 • Quelants: polifosfats, etc.

4. Nitrosamines

 

Aplicacions

 

  • Determinació de la vida útil abiòtica (estabilitat oxidativa) en olis i greixos, carn i productes carnis, peix i productes del peix.

 

  • Desenvolupament i aplicació de procediments validats d’anàlisi amb biosensors.

 

  • Determinació de l’efecte de noves tecnologies sobre la susceptibilitat oxidativa.

 

  • Contaminants en teixits i aliments d’origen animal i vegetal.

 

 • Valoració de residus de fàrmacs veterinaris (incloent matrius obtingudes in vivo, com pèl animal, orina, etc.)