Desplegar menú lateral

Evaluación de resistencia a patógenos

El mètode més eficaç per controlar les malalties produïdes per virus, fitoplasmes, nematodes i fongs, és la incorporació en el material vegetal, de fonts de resistència naturals a aquests patògens. Els processos de recerca i selecció de resistències, requereixen mètodes de detecció sensibles i fiables dels diferents patògens vegetals. D’altra banda, una vegada es disposa d’una resistència, abans de realitzar el procés d’introgressió de la mateixa en una varietat comercial, és molt important conèixer el grau de defensa que conferirà en front del patogen. És a dir, és necessari determinar si es tracta d’una verdadera resistència o si es tracta d’una tolerància i en aquest darrer cas el grau de la mateixa.

L’IRTA disposa d’una àmplia gama de mètodes que permeten detectar una gran varietat de patògens que afecten tant a cultius hortícoles com llenyosos.

Així mateix, s’està en disposició d’avaluar el grau de resistència del material vegetal, mitjançant assajos biològics i moleculars. Es disposa de marcadors moleculars que permeten determinar la presència de gens de resistència ja caracteritzats, en algunes varietats.

L’IRTA disposa d’instal·lacions adequades per a poder prestar els serveis que s’ofereixen, com laboratoris, hivernacles, càmeres climàtiques, etc.

Serveis

Proves biològiques per a la identificació de resistències en front de virus, fitoplasmes, nematodes i fongs: Aquestes proves permeten valorar el grau de resistència del material vegetal en front dels diferents patògens, mitjançant l’observació dels símptomes que indueixen.

Detecció i quantificació de patògens mitjançant tècniques moleculars: Les tècniques moleculars augmenten la sensibilitat en la detecció de patògens i en molts casos permeten la seva quantificació. Això es molt útil en l’avaluació de resistències i toleràncies dels cultius en front dels diferents patògens.

Identificació de la presencia de gens de resistència en el material vegetal: Es pot detectar la presencia de gens de resistència amb la utilització de marcadors moleculars.

Col·lecció de patògens caracteritzats biològica i molecularment capaços de sobrepassar resistències incorporades a varietats comercials.

Aplicacions

›› Recerca i selecció de fonts de resistència naturals en bancs de germoplasma.
›› Caracterització de resistències en varietats comercials i pre-comercials.
›› Avaluació de poblacions segregants en programes de millora genètica pera
incorporar fonts de resistència a varietats comercials.
›› Durabilitat de la resistència.
›› Identificació de gens de resistència per a diferents patògens en el material vegetal.

 

(Contactar amb Assumpció Batlle)

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Se ha enviado correctamente
No se ha podido enviar correctamente, prueba en otro momento