Desplegar menú lateral

Nutri2Cycle: Transición hacia una agricultura más eficiente en carbono y nutrientes en Europa (H2020-SFS-2017-2-773682)

Fecha de inicio: 01/10/2018 Fecha de finalización: 30/09/2023
Programa responsable: Sostenibilidad en biosistemas Presupuesto: 6.850.050 €

Entidades financiadoras:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773682.

La intensificació de l’agricultura a Europa és crucial per a una autosuficiència alimentària, però alhora genera reptes mediambientals importants, emissions de GEI i emissions de nutrients al medi. Entre aquests, el nitrogen es considera com un dels límits planetaris que s’han superat amb escreix, generant grans acumulacions de nitrogen reactiu en diferents compartiments (sòl, aigües subterrànies, superficials i marítims, etc.). El fòsfor, per la seva banda, és un recurs escàs i limitat al territori europeu; i el Carboni té una importància essencial per a la fertilitat del sòl. El projecte té com a objectiu tancar el cicle dʼaquests nutrients en diferents sistemes agrícoles i abordar els diferents problemes mediambientals generats en la gestió de les dejeccions ramaders.

El projecte parteix dels fluxos existents de N-P-C i els sistemes de gestió a les explotacions agrícoles, i proposarà, testarà i implementarà nous models més sostenibles de gestió que inclou prototips amb tecnologies innovadores per millorar el tancament del cicle dels nutrients. Aquests prototips serviran com a innovacions per després extrapolar-los a nivell europeu.

Més informació a la web: Nutri2Cycle