Desplegar menú lateral

Estudi integrat de malalties causades per fongs en fruiters mediterranis. Contribució al maneig sostenible dels cultius

Fecha de inicio: 02/10/2014 Fecha de finalización: 31/12/2017
Programa responsable: Protección vegetal sostenible

Entidades financiadoras:

La producció de fruites a Espanya representa un valor econòmic superior als 6.000 M € anuals, amb unes dades d’exportació l’any 2013 de més de 3.249 M €. La magnitud d’aquestes xifres confereix a la indústria de producció i exportació de fruita un paper estratègic en la creació d’ocupació i en la generació de riquesa al nostre país, d’especial rellevància donada l’actual conjuntura socioeconòmica.

Diverses malalties fúngiques de la part aèria i de l’arrel comprometen la productivitat de quatre de les espècies fruiteres més importants del nostre país : l’ametller , el presseguer , el caqui i el nesprer . En general , es tracta de malalties poc estudiades a Espanya o de recent detecció , com passa amb la taca foliar del caqui , i per això resulta necessari aprofundir en el seu coneixement i en el desenvolupament de mesures de control eficaços . Per aquests motius , aquest projecte té com a objectiu global millorar la productivitat i l’estat sanitari d’aquestes espècies fruiteres , mitjançant el desenvolupament de tècniques i procediments que permetin reduir l’impacte de les malalties més importants d’aquests cultius , i contribuir així a un maneig sostenible dels mateixos des del punt de vista econòmic i mediambiental .

El projecte té un caràcter pluridisciplinari, i integra la posada a punt de noves tècniques per a la caracterització molecular i la detecció dels patògens , el desenvolupament de models epidemiològics que permetin l’actuació preventiva , l’optimització de l’ús de fungicides respectant la salut de les persones i el medi ambient , l’avaluació de la susceptibilitat de les noves varietats als patògens , i la utilització de micorizes en el maneig de malalties de l’arrel . El projecte té com a objectiu final la implementació pràctica de mètodes de control de malalties més eficients en la fructicultura mediterrània . És per això que la proposta agrupa equips de recerca de Catalunya i el País Valencià i dóna un paper essencial a la transferència i difusió dels resultats , incorporant a ANECOOP i als Serveis de Sanitat Vegetal d’aquestes dues comunitats autònomes i les Illes Balears .

Per complir l’objectiu global del projecte es proposa l’execució i consecució de tres objectius concrets, que alhora es relacionen entre si:

1 . Ampliar el coneixement i desenvolupar noves eines per a la identificació , la detecció i la caracterització de fongs patògens causants de malalties aèries i d’arrel en les espècies fruiteres d’ametller , presseguer , caqui i nespra , així com dels fongs simbionts formadors de micorizes beneficiosos per aquests fruiters .

2 . Estudiar l’epidemiologia de les malalties aèries en ametller , presseguer , caqui i nesprer , amb un interès especial en els aspectes relacionats amb els processos d’infecció i dispersió .

3 . Desenvolupar i optimitzar mètodes de control de malalties fúngiques aèries i d’arrel en fruiters mediterranis , integrant -hi l’ús de micorizes , la caracterització de la susceptibilitat varietal , l’ús de models epidemiològics en la predicció de períodes de risc i l’establiment de directrius per a una aplicació racionalitzada dels fungicides.