Desplegar menú lateral

Bovi-BS: La bioseguridad en las granjas de bovino: análisis de riesgo de la entrada de infecciones en función de la bioseguridad y aspectos psicológicos y sociológicos

Fecha de inicio: 01/01/2017 Fecha de finalización: 31/12/2020
Programa responsable: Sanidad animal

Investigador principal:

Entidades financiadoras:

Conèixer quines mesures de bioseguretat s’empren, com es fa i quins factors poden limitar la seva correcta aplicació de cara a elaborar estratègies que permetin la seva optimització. En aquest projecte es valoraran les mesures de bioseguretat que empren ramaders i veterinaris a les granges de boví de llet a Catalunya i Galícia i de dides a Galícia; així com les seves actituds, percepcions i barreres que poden impedir la correcta aplicació de les mesures. Es realitzaran enquestes epidemiològiques, entrevistes individuals en profunditat, grups focals, de debat i etnografies, així com un seguiment de les explotacions durant tres anys. Es valorarà si les actuacions realitzades tenen algun efecte sobre la reducció de la prevalença i de noves infeccions de tres malalties amb un important impacte negatiu en les explotacions bovines com són la rintotraqueitis infecciosa bovina, la diarrea vírica bovina i la paratuberculosis bovina.