Desplegar menú lateral
30/05/2024

Del pasto al suelo: Un estudio cuantifica como las vacas devuelven los nutrientes a la tierra a través de las heces y la orina

Tècnics de l’IRTA i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ho han analitzat en el marc del projecte RESOL

Els resultats de la investigació permeten planificar de manera més eficient i sostenible la fertilització en zones de pastura

Almenys un 60% dels nutrients que les vaques ingereixen mentre pasturen retornen al sòl a través de la seva femta i la seva orina. És un dels resultats del projecte RESOL, dut a terme per tècnics de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa les primaveres del 2023 i el 2024 en una explotació extensiva de vaques Llimusines del municipi de Santa Pau. Aquest i altres resultats ja s’estan utilitzant per planificar millor la fertilització de les pastures on els animals s’alimenten a dent, és a dir, directament del camp. L’objectiu és minimitzar els efectes negatius d’un excés de fertilització i alhora assegurar la qualitat i el rendiment dels cultius. En definitiva, promoure una producció agrària més sostenible.

Els resultats de l’estudi revelen que les vaques retornen un 60% del nitrogen a la terra, xifra que és d’entre el 80 i el 90% en el cas del calci, el fòsfor, el magnesi i el potassi. També, s’ha comprovat que el potassi retorna a la terra principalment per l’orina, mentre que el calci, el fòsfor i el magnesi ho fan a través de les femtes i el nitrogen en un 40% per les femtes i en un 60% per l’orina. Totes aquestes dades són especialment rellevants perquè fins ara es disposava de molt poca informació al respecte.

Alcans i agricultura regenerativa

A la finca on s’ha dut a terme el projecte RESOL s’hi desenvolupa agricultura i ramaderia regenerativa, que consisteix a deixar accedir els animals en petites parcel·les on tinguin la quantitat de pastura necessària per menjar un dia i canviar-los l’endemà. Així, les seves dejeccions queden repartides homogèniament.

Tal com explica Marta Terré, del programa Producció de Remugants de l’IRTA, la investigació s’ha desenvolupat aplicant la tècnica dels alcans: “Donem als animals, per via oral, una substància externa que no absorbeixen ni és nociva per a ells. Aquesta substància es reparteix homogèniament al llarg del seu tracte gastrointestinal i ens serveix com a marcador extern per fer estimacions de la quantitat de pastura que ingereixen i la quantitat de femtes que excreten. Després, mitjançant l’anàlisi de la concentració d’aquesta substància a les pastures i les femtes, podem estimar la quantitat de nutrients del sòl que procedeixen de les seves dejeccions i de l’orina”.

Per la seva banda, Bernat Perramon, enginyer del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, subratlla que “els tècnics del parc natural ja han fet servir aquests resultats per millorar la planificació de la fertilització de les pastures plantejant diferents escenaris. Per exemple, en un prat de dall amb un primer aprofitament amb sega i dos més de pasturatge, l’aportació de les dejeccions de pasturatge implicaria el 30% del nitrogen necessari, el 54% del potassi, el 31% del calci, el 49% del fòsfor i el 55% del magnesi”.

Els resultats de RESOL s’han presentat els mesos de març i maig en diverses jornades i congressos. Per a més informació sobre el projecte, consulteu aquest enllaç de RuralCat.

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.