Show side menu

Evaluation of systems to control foodborne and pathogens and spoilage microorganisms in produce

Introducció

La societat actual es mostra cada cop més interessada per la qualitat dels aliments, no tan sols des d’un punt de vista organolèptic, sinó també per la seva qualitat sanitària i mediambiental. Per aquesta raó, és necessari introduir en Indústries Alimentàries que processen fruita tallada i vegetals mínimament processats, així com en Centrals Hortofructícoles on realitzen tractaments de fruita, nous sistemes de control més respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.

 

Serveis

 

  • Assajos in vitro per definir l’eficàcia de productes amb característiques antifúngiques per reduir els principals alterants de fruita de llavor, cítrics, raïm, fruita d’os, etc., entre ells PenicilliumRhizopusBotrytis Monilinia.

 

  • Assajos in vitro per definir l’eficàcia de productes amb característiques antimicrobianes per reduir els principals patògens de transmissió alimentària en fruita tallada i vegetals, com E. coli O157:H7, Salmonella Listeria.

 

  • Avaluació en camp de l’eficàcia de productes amb activitat antifúngica per reduir BotrytisMoniliniaRhizopus, … en fruita.

 

  • Avaluació in vitro, en cambra de cultiu de plantes i/o en hivernacle, de productes pel control d’oïdi en productes vegetals.

 

  • Determinació de l’eficàcia de productes antifúngics en tractaments postcollita de fruita:
   • Escala laboratori.
   • Escala semi-comercial.
   • Escala comercial.

 

  • Assajos per avaluar la capacitat desinfectant de productes amb activitat antimicrobiana en els tractaments de fruita tallada i en vegetals.

 

 • Assajos de desinfecció en centrals, cambres de conservació, embalatges.

 

Aplicacions

 

  • Introducció de nous productes en els tractaments pre i/o postcollita de fruita.

 

  • Tractaments pel control d’oïdi en cucurbitàcies.

 

  • Utilització de nous productes com a substituts del hipoclorit en els tractaments de desinfecció de fruita tallada i vegetals.

 

 • Aplicació de nous productes en la desinfecció de cambres, instal·lacions i embalatges d’una central hortofructícola.

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Your message has been sent succesfully
Unable to send, try again