Show side menu

MICOGEST: Integració de la producció i diversitat micològica en la planificació i gestió forestal de masses de Pinus sylvestris y Pinus pinaster del nord d'Espanya

Starting date: 01/02/2013 End date: 31/01/2016
Programme: Sustainable Plant Protection

Els objectius del projecte MICOGEST són els següents:

  1. Desenvolupar models empírics de productivitat micològica i establir itineraris silvícoles unificats de producció conjunta fusta-bolets.
  2. Establir escenaris regionals estimant la producció total i la distribució espacial de la producció de bolets del nord d’Espanya sota diferents escenaris de gestió i clima.
  3. Estudiar l’efecte dels tractaments silvícoles en la persistència vegetativa (miceli extra-radical i micorizes) i fructificació d’espècies de fongs ectomicorrícics comestibles.
  4. Avaluar la diversitat fúngica i la seva dinàmica en pinars sotmesos a tractaments silvícoles i pressió recol·lectora en el nord d’Espanya.

Tags: