Show side menu

GOMORI: Control de Monilinia spp. i Rhizopus spp. en fruita de pinyol mitjançant noves estratègies que no deixin residus en el moment de la collita

Starting date: 01/07/2019 End date: 01/09/2021
Programme: Postharvest

Financing entities:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”.