Show side menu

ECOMUGIL: Desenvolupament de dietes d‟economia circular i cultiu sostenible del múgil (Mugil cephalus)

Starting date: 01/09/2022 End date: 31/08/2025

Principal investigator:

Financing entities:

La proposta ECOMUGIL es basa en els avenços obtinguts al projecte RTA CLOSEMULLET (RTA, 2020), refinarà els protocols per al control reproductiu del múgil desenvolupats al projecte anterior i es continuarà la investigació de la incorporació d’ingredients.