Show side menu

Girona, J. ; Marsal, J. (2017). Requeriments hídrics del presseguer sota xarxes anticalamarsa a Catalunya. Dossier Tècnic 88 :18-19

 • Efficient use of water
 • Irrigation and Fertilization
 • Sweet fruit

Martínez-Ferrer, M.T. ; Campos, J.M. (2017). Diversity, spatial distribution, and sampling for ant management decision-making in integrated pest management programs in citrus groves. Entomologia Experimentalis et Applicata 162 :251-260

 • Organic production
 • Sweet fruit

Gispert, J.R.; Ramírez de Cartagena, F.; Villar, J.M.; Rufat, J. ; Batlle, I. (2017). Efecto del número de goteros y la frecuencia de riego sobre la producción, calidad del fruto y productividad del aguaen una plantación de alta densidad de manzanos. ITEA 113 (1 ):20-35

 • Efficient use of water
 • Irrigation and Fertilization
 • Sweet fruit

Escolà, A.; Martínez-Casanovas, J.A.; Rufat, J. ; Arnó, J.; Arbonés, A. ; Sebé, F.; Pascual, M.; Gregorio, E.; Rosell-Polo, J.R. (2017). Mobile terrestrial laser scanner applications in precision fruticulture/horticulture and tools to extract information from canopy point clouds. Precision Agriculture 18 :111-132

 • Efficient use of water
 • Horticulture
 • Irrigation and Fertilization
 • Nuts and olive growing
 • Sweet fruit

Iglesias, I. ; Bonany, J.; Vilardell, P.; Ruiz, R. (2016). El cultivo del peral en España: tecnología de producción, consumo e intercambios comerciales. Revista Fructicultura 45 :6-33

 • Sweet fruit