Subvencions a Recursos Humans Competitius

 

En compliment de l’article 8.2 (Obligacions dels beneficiaris), de l’Ordre ECC/1402/2013, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016 (BOE núm. 176 de 24 de juliol de 2013), l’IRTA publica la concessió de subvencions per organismes aliens als següents programes: