Desplegar menú lateral
20/05/2020

S’estableixen per primer cop la temperatura i el temps necessaris per desinfectar espais tancats i superfícies de coronavirus

A partir de l’estudi, elaborat per l’IRTA, l’empresa Techtrans Systems (OPPgroup) desenvoluparà un sistema per desinfectar autobusos, trens, taxis o ambulàncies

El 99,99% de la càrrega vírica de coronavirus present en espais tancats i superfícies s’inactivaria si aquests se sotmetessin a una temperatura de 56˚C durant 52 minuts o, el que seria l’equivalent, a 65˚C durant 7,5 minuts.

És la principal conclusió d’un estudi elaborat per investigadores de l’IRTA, que conclou que la desinfecció tèrmica pot ser una bona alternativa a la química en espais i superfícies amb SARS-CoV-2 perquè no deixa residus i els espais i superfícies romanen secs. L’estudi ha estat encarregat per l’empresa Techtrans Systems (OPP group), que fins ara ha desenvolupat un sistema de desinfecció tèrmica de camions per al transport d’animals, DrySist, i que a partir de les dades de l’estudi de l’IRTA espera adaptar-lo per desinfectar de SARS-CoV-2 espais tancats com són els vehicles de transport públic: autobusos, taxis, trens o ambulàncies, entre d’altres.

L’objectiu de l’estudi era caracteritzar la resistència tèrmica dels coronavirus per obtenir els paràmetres necessaris per avaluar l’eficàcia d’un sistema de desinfecció tèrmica enfront del SARS-CoV-2. Per dur-lo a terme, les investigadores van fer una revisió exhaustiva dels treballs científics disponibles sobre la inactivació tèrmica de diferents coronavirus; tot seguit, van construir un model matemàtic per determinar els anomenats paràmetres cinètics d’inactivació tèrmica, com són el temps necessari per tal de reduir en un 90% de la càrrega viral (DT) i la constant de resistència tèrmica (z), que descriu quantitativament la sensibilitat del patogen a l’increment de la temperatura d’un tractament. 

«El resultat són equivalències de letalitat tèrmica, és a dir, combinacions de temps i temperatura que garanteixen un determinat nivell d’eliminació del coronavirus», explica Sara Bover, cap del programa de Seguretat Alimentària de l’IRTA i líder de l’estudi. «Aquest és un procediment necessari per validar un tractament tèrmic enfront de qualsevol patogen, però fins ara no s’havien descrit els paràmetres cinètics representatius pels coronavirus», afegeix. 

Les condicions que afecten la viabilitat i el temps de supervivència del nou coronavirus no es coneixen amb certesa, i la informació científica sobre la seva persistència tèrmica és molt escassa. Fins ara, la temperatura que s’ha pres com a referència per inactivar els virus com el SARS-CoV-2 és la referència del coronavirus anterior, el SARS-CoV-1, que s’inactiva a una temperatura de 56˚C durant 15 minuts (OMS, 2003). «Per la incertesa de la informació disponible i la variabilitat entre els diferents coronavirus, una estimació més segura i conservadora del temps necessari per inactivar en un 99,99% la càrrega vírica (equivalent a les 4 unitats logarítmiques que s’exigeix als biocides químics) seria sotmetre els espais i les superfícies infectats com a mínim a 56˚C durant 52 minuts, o a una combinació equivalent», apunta Bover. 

«Ara bé, si l’objectiu de la desinfecció fos arribar a una reducció del 99,99999% (és a dir, 7 unitats logarítmiques) del SARS-CoV-2, per exemple, en ambients amb més contaminació com el clínic o l’hospitalari, seria necessari aplicar un tractament equivalent a 56˚C durant 90 minuts», puntualitza la investigadora de l’IRTA. 

A partir d’aquest estudi, l’empresa Techtrans Systems (OPPgroup) adaptarà el seu sistema de desinfecció de camions per al transport de bestiar, DrySist, per aplicar-lo a la desinfecció de SARS-CoV-2 en entorns urbans i públics. El sistema DrySist s’utilitza, fins ara, per desinfectar vehicles de transport de porcs enfront de patògens com la salmonel·la, la Listeria monocytogenes i el virus de la síndrome reproductiva i respiratòria porcina. L’IRTA va contribuir amb la validació d’aquest sistema, desenvolupat per OPP i Castañé.