Desplegar menú lateral

Toxicitat residual de plaguicides sobre artròpodes beneficiosos

Actualment la societat demana qualitat en els productes alimentaris i exigeix l’absència de residus de plaguicides en els mateixos. Per això s’està incrementant el desenvolupament i l’aplicació de programes de control de plagues basats en l’ús d’enemics naturals. Això implica la necessitat de determinar l’impacte dels plaguicides recomanats en aquests programes sobre la fauna auxiliar.

L’IRTA ofereix aquest servei a empreses agroquímiques que desenvolupin nous productes i que necessitin realitzar els tests de toxicitat sobre la fauna útil destinats al registre. O bé per a aquelles empreses amb productes ja desenvolupats i registrats que no coneguin el seu efecte sobre la fauna auxiliar present a la nostra zona, ja que aquesta informació serà de gran importància per a la recomanació del producte. Així doncs, mitjançant aquest servei es pot avaluar la toxicitat dels plaguicides d’interès sobre les espècies d’enemics naturals que es considerin clau a respectar per al control de determinada espècie plaga.

Es disposa de les instal·lacions necessàries per realitzar tant les proves de laboratori (cambres climàtiques, material de cria, etc.), com les de semicamp (hivernacles i parcel·les a l’aire lliure per a cultius) per dur a terme les avaluacions pertinents.

Serveis

›› Efectes letals sobre adults i/o estadis immadurs: Avaluació de la mortalitat causada pels residus de plaguicides a la planta.
›› Efectes subletals sobre la reproducció de les femelles: Avaluació de la fertilitat de les femelles que van ser exposades a residus frescos, en relació a femelles control.
›› Persistència de la toxicitat residual sobre adults i/o estadis immadurs: Avaluació de la toxicitat dels residus del plaguicida al cap d’1, 3, 8, 21 i/o 30 dies de l’aplicació sobre la planta.

Aplicacions

›› Productes insecticides/acaricides/fungicides en fase de registre o que s’assagen per al control de noves plagues, i per als quals és necessari conèixer la seva compatibilitat amb la fauna útil associada a les plagues.
›› Desenvolupament de programes de control biològic per als quals és necessari conèixer la compatibilitat de determinats plaguicides amb els enemics naturals de les plagues principals del cultiu.