Desplegar menú lateral

Tecnologia de la producció de llavors de cereals d’hivern

Serveis

1. Depuració de varietats amb problemes d’homogeneïtat

  • Producció de partides pures de llavor d’obtentor fins a PB-3 d’acord als requisits legals de puresa i homogeneïtat.
  • Selecció i condicionament de la llavor obtinguda.

2. Assessorament tècnic per a la conservació de varietats

  • Desenvolupament de protocols tècnics de depuració i conservació.
  • Assessorament per a la depuració de generacions anteriors a base.
  • Supervisió de les operacions de depuració en camp, recol·lecció i emmagatzematge.

3. Producció de llavor de generacions pre-base

  • Conreu i maneig de camps de producció de llavor de generacions anteriors a llavor base.
  • Selecció i tractament de llavors en quantitats no superiors a 1Tm.

4. Control de la producció de llavor comercial

  • Mostreig de lots de llavors en magatzem.
  • Control dels requeriments legals per al precintat dels mateixos.

Etiquetes: