Desplegar menú lateral

Determinació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i acidificants a l'atmosfera

Un gas d’efecte hivernacle (GEH) és un gas atmosfèric que absorbeix i emet radiació dins del rang infraroig. Els principals GEH a l’atmosfera terrestre són vapor d’aigua, diòxid de carboni, metà, òxid de nitrogen i ozó.

Les activitats humanes des de l’inici de la Revolució Industrial (considerat en 1750) han produït un increment del 40% en la concentració atmosfèrica del diòxid de carboni, CO2, des de 280 ppm en 1750-400 ppm en 2015. Les emissions de CO2 antropogèniques provenen de la combustió de combustibles fòssils, principalment carbó, petroli i gas natural, ademásn de la desforestació, l’erosió del sòl i les pràctiques agrícoles i ramaderes.

Estimacions de 2016 suggereixen que de seguir l’actual trajectòria d’emissions, la Terra podria superar el límit de 2 ° C d’escalfament global (límit assenyalat per l’IPCC com “perillós”) en 2036, amb efectes potencialment nocius per a ecosistemes, biodiversitat i subsistència de persones a tot el món.

 

Serveis analítics

El laboratori dels Serveis Cientificotècnics (SCT) del GIRO, està dotat amb modern equipament que permet l’anàlisi de GEH (CO2, CH4 i N2O) i acidificants (NH3, H2S) mitjançant cromatografia de gasos acoblada a diferents detectors (FID, ECD i TCD), amb sensibilitat i selectivitat adequada per a realitzar aquests mesuraments en mostres ambientals de tota mena.

L’equipament també inclou un robot acoblat al cromatògraf, que permet injectar volums petits de mostres gasoses (2-10 ml), amb una elevada productivitat (150-200 mostres diàries), reduint considerablement els terminis de lliurament de resultats.

 Presa de mostres

L’equipament del GIRO inclou també l’equipament necessari per a la per a la presa de mostres d’aire en diferents ambients i condicions, seguint metodologies estandarditzades: campanes Lindvall, càmeres estàtiques, bombes d’aspiració, etc.

Qualitat

Tot això sota l’empara d’una estructura organitzativa adequada, que funciona sota el sistema de qualitat ISO 9001: 2015 per garantir la qualitat i fiabilitat dels resultats analítics obtinguts.

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

S'ha enviat correctament
No s'ha pogut enviar correctament, prova en un altre moment