Desplegar menú lateral

Tecnologia de cocció i d’assecat

 

 

Serveis

1. Tecnologia de cocció

 • Seguiment on-line de temperatures de forns i de microones.
 • Mètodes de pasteurització i esterilització.

2. Condicions de salat i d’assecat/maduració d’acord amb les característiques de les matèries primeres

 • Reducció de sodi.
 • Penetració i distribució del sodi (anàlisi per tomografia computeritzada).
 • Minimització de l’encrostat.
 • Revisió i optimització de les condicions dels assecadors (RH, T, Flux d’aire).

3. Millora i control de la seguretat i atributs sensorials de la carn i dels productes del peix curats

 • Disseny de cultius “starter” (iniciadors).
 • Bioconservació (contra Listeria monocytogenes, S.aureus, Salmonella, E.coli, …).
 • Traçabilitat de cultius iniciadors (sondes gèniques, probes de provocació).
 • Proves sensorials i de consumidors (veieu full d’Anàlisi del sabor).

4. Noves tecnologies d’assecat i maduració

 • Sistema d’assecat ràpid® (Quick Drying System®).
 • Assecador dinàmic® (Dynamic Drier®).

5. Ingredients i additius funcionals

 • Proves de nous ingredients i additius.

6. Envasat actiu i intel·ligent d’aliments cuits i curats; optimització del MAP i determinació de la vida útil

 • Nous materials i sistemes d’envasat.
 • Bioactive interliver® per a productes envasats en llesques.

7. Innovació i millora de productes

 • Resolució de problemes tècnics.
 • Millora de la funcionalitat dels additius.
 • Millora de les condicions d’assecat.
 • Millora de l’estandardització de matèries primeres.
 • Aplicació de nous additius i tecnologies.
 • Millora de la seguretat.

8. Ingredients i additius funcionals

9. Lloguer/leasing d’una planta completament equipada per a la producció de tota mena de productes i menjars preparats amb vegetals, carns i peix