Desplegar menú lateral

Subministrament d'insectes i àcars

Diversos sectors productors o empreses de serveis poden necessitar insectes vius en les seves activitats de desenvolupament, bé per realitzar proves i assajos de plaguicides, controls de qualitat en industries de serveis per a l’agricultura, millorar els processos en les industries alimentària i sanitària, etc.

Aplicacions

›› Empreses i organismes que necessitin del subministrament d’insectes i àcars vius.

Serveis

›› Subministrar sota demanda individus vius de les especies que figuren en la taula adjunta. Es poden sol·licitar insectes amb característiques especials com ara individus d’edat coneguda, pre-acondicionats, etc.

 

PLAGUES ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DISPONIBLE
  ADULTS LARVES O NIMFES OUS
INSECTES
Acanthoscelides obtectus X X
Bemisia tabaci X X
Ceratitis capitata * X X
Cryptolestes ferrugineus X X
Drosophila suzukii * X X
Ephestia kuehniella X X
Frankliniella occidentalis X X
Lasioderma serricorne X X
Liposcelis bostrychophila X X
Oryzaephilus surinamensis X X
Plodia interpunctella X X
Rhyzopertha dominica X X
Sitophilus granarium X X
Sitophilus oryzae X X
Sitophilus zeamais X X
Sitotroga cerealella X
Tribolium confusum * X X X
Tuta absoluta * X X
ÀCARS
Tyrophagus putrescentiae X X
ENEMICS NATURALS
PARASITOIDS
Anisopteraomalus calandrae X
Bracon hebetor X
Eretmocerus mundus * X
Lariophagus distinguendus X
Venturia canescens * X
DEPREDADORS
Dicyphus tamaninii X X X
Macrolophus melanotoma X X X
Macrolophus pygmaeus * X X X
Nesidiocoris tenuis X X X
Orius laevigatus * X X X
Orius majusculus X X X

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

S'ha enviat correctament
No s'ha pogut enviar correctament, prova en un altre moment