Desplegar menú lateral

Serveis de la xarxa d'estacions experimentals

Aquest apartat recull un llistat dels serveis que s’ofereixen en totes o alguna de les localitats de la Xarxa d’Estacions Experimentals de l’IRTA, formada per les Estacions de Lleida (Mollerussa, Gimenells i Borges Blanques), de l’Ebre (Amposta i Gandesa) i de Mas Badia (Girona) i que agrupen més de 150 hectàrees i diverses instal·lacions dedicades a l’experimentació en conreus. S’inclouen serveis de tipus transversal, però també serveis específics dels conreus que es duen a terme a l’àrea d’influència de les estacions experimentals. Entre els cultius s’inclouen els fruiters (fruita dolça, fruita seca, cítric i olivera), vinya i cereals (inclòs l’arròs).

Assaigs en productes agrícoles

 1. Desenvolupament conjunt de nous productes (proves de formulacions, dosis, barreges, recomanacions d’aplicacions….).
 2. Assaigs oficials de registre de productes fitosanitaris (bioreguladors i pesticides).
 3. Informes de comparabilitat de condicions edafo-climàtiques entre països pel reconeixement mutu de registre de productes fitosanitaris.
 4. Assaigs d’eficàcia de productes fitosanitaris (bioreguladors i pesticides), productes fertilitzants, correctors nutricionals i biofortificants, i d’agents de control biològic (efectes secundaris, toxicitat sobre enemics naturals).
 5. Parcel·les demostratives de productes fitosanitaris (bioreguladors i pesticides), fertilitzants, correctors nutricionals i biofortificants. Accions de suport als departaments de màrqueting i comercial.

Avaluació de varietats i portaempelts

 1. Identificació de material vegetal amb marcadors moleculars i descriptors UPOV.
 2. Avaluació de les característiques agronòmiques i qualitatives de noves varietats i portaempelts.
 3. Demostracions de camp de material vegetal per a obtentors.
 4. Estudis organolèptics de noves varietats de fruita (panel d’experts de tast de fruita, panel de consumidors, perfil sensorial, …).
 5. Certificació, manteniment i estudi de l’estat sanitari de varietats i portaempelts. Conservació de material de base en condicions sanitàries.

Assessorament

 1. Assessorament per a l’elaboració de recomanacions de varietats, previ estudi dels efectius productius de l’empresa.
 2. Assessorament en la plantació (varietats, portaempelts, marcs de plantació, sistemes de formació) i el maneig de finques (conducció de l’arbre, tractaments fitosanitaris, fertilització, …).
 3. Assessorament en calendaris bàsics de tractaments per al control de plagues i malalties, per l’ús de bioreguladors, per millorar la qualitat del fruit, etc.
 4. Assessorament en desenvolupament culinari (Taller de Cuina Experimental).
 5. Assessorament en disseny experimental (anàlisi de dades i estudi estadístic).
 6. Posada a punt i calibratge de maquinària d’aplicació de fitosanitaris.

Servei de qualitat del fruit

 1. Determinació de la qualitat externa del fruit per a empreses (distribució per calibres,pes del fruit, percentatge de color, intensitat de color, …).
 2. Determinació de la qualitat del fruit amb mètodes estàndards (fermesa, contingut en sucres, test de midó i acidesa) i no destructius (NIR, sensors acústics). Servei per a empreses que poden incloure la recollida de mostres, anàlisi, generació d’informes i assesorament.

Formació

 1. Cursos de formació especialitzada en fructicultura o de cultius per a personal tècnic i agricultors.
 2. Activitats de transferència i formació “a mida”.

Altres

 1. Suport de personal especialitzat en fructicultura.
 2. Suport per a la presentació comercial de nous productes.
 3. Lloguer de parcel·les experimentals amb suport tècnic i/o logístic del maneig de la parcel·la i/o del desenvolupament de l’experiment.

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

S'ha enviat correctament
No s'ha pogut enviar correctament, prova en un altre moment