Desplegar menú lateral

Serveis a l'Estació Experimental de l'Ebre. Entomologia

Actualment la protecció vegetal tracta de produir aliments de qualitat, minimitzant les pèrdues que ocasionen les plagues, la presència de residus de plaguicides i l’impacte sobre el medi ambient.

L’IRTA té una llarga experiència dins del control de plagues. El seu equip humà, instal·lacions i coneixement dels cultius estan a disposició de companyies, empreses o institucions que vulguin valorar agents de control químic, biològic o biotècnic en qualsevol de les seves fases de desenvolupament.

Serveis

Assaigs d’eficàcia de plaguicides.
›› Avaluació de l’eficàcia i persistència de matèries actives i/o formulats.
›› Determinació de l’eficàcia mitjançant la valoració de mortalitat, la reducció de la capacitat reproductiva i/o els danys causats per la plaga sobre el vegetal.
›› Àmbit d’estudi: laboratori, laboratori ampliat, semi camp i camp.
›› Valoració dels possibles efectes fitotòxics sobre el vegetal.

Toxicitat residual de plaguicides sobre artròpodes beneficiosos.
›› Efectes letals sobre adults i/o estadis immadurs. Avaluació de la mortalitat causada pels residus de plaguicides a la planta.
›› Efectes subletals sobre la reproducció de les femelles. Avaluació de la fertilitat de les femelles que van ser exposades a residus frescos, en relació amb femelles control.
›› Persistència de la toxicitat residual sobre adults i/o estadis immadurs. Avaluació de la toxicitat dels residus del plaguicida al cap d’1, 3, 8, 21 i/o 30 dies de l’aplicació sobre la planta.

Assaigs d’eficàcia d’agents de control biològic.
›› Avaluació de l’eficàcia dels alliberaments en camp d’enemics naturals sobre les plagues.
›› Determinació de l’eficàcia mitjançant valoració de mortalitat i/o danys per la plaga sobre el vegetal.
›› Avaluació de la viabilitat dels agents de control biològic i control de qualitat dels mateixos. Seguiment de dispersió, capacitat de cerca i depredació/ parasitisme.
›› Àmbit d’estudi: laboratori, laboratori ampliat, semi camp i camp.
›› Valoració de possibles competències o desplaçaments entre espècies d’enemics naturals.

Posada a punt de la maquinària d’aplicació de plaguicides.
›› Determinació dels paràmetres de l’aplicació dels tractaments fitosanitaris: velocitat d’avançament, pressió de treball, tipus de broquets, cabdal d’aire, volum de caldo per ha i grandària de gota.
›› Optimització d’aquests paràmetres en funció de la plantació, del tipus de plaga i del plaguicida a emprar.

Assajos EOR 76/12.
›› L’IRTA està acreditat per realitzar assajos oficialment reconeguts, amb Num. EOR 76/12.

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

S'ha enviat correctament
No s'ha pogut enviar correctament, prova en un altre moment