Desplegar menú lateral

Servei d'Anàlisi Sensorial

 

El Servei d’Anàlisi Sensorial de l’IRTA té un ampli camp d’actuació des dels centres IRTA de Lleida i Monells, dotats dels recursos necessaris per oferir solucions de mercat a les empreses que ho requereixin.

 

RECURSOS

 

♦ Tècnics

 • Plantes i equipaments de processament a escala pilot i industrial.
 • Showroom (zona d’exposició de productes).
 • Laboratoris físicoquímics i microbiològics.
 • Sales de degustació normalitzades.
 • Bases de dades per a estudis de mercat i consumidors.

 

♦ Humans

 • Equip d’investigadors experts.
 • Panels de degustadors entrenats/experts en tot tipus de matrius alimentàries.
 • Consumidors per a estudis de mercat.

 

UTILITATS

 

L’anàlisi sensorial a l’IRTA és concebut com una disciplina científica que permet definir, mesurar, analitzar i interpretar de forma objectiva i reproduïble les característiques d’un aliment mitjançant la utilització dels sentits humans. S’aplica per a:

 • Descriure l’aliment de manera quantificada (perfils quantitatius descriptius).
 • Determinar si l’efecte de canvis en la formulació, en la producció i/o conservació són o no perceptibles sensorialment.
 • Dur a terme el control de qualitat d’aliments frescos i transformats (ex: determinació de l’olor sexual en carn
  i productes carnis derivats del porc, ranciesa en fruits secs, farinositat en pomes, etc) i comparació d’un aliment respecte del líder de mercat.
 • Estudiar la vida comercial en termes sensorials:
     Pèrdua de qualitat sensorial: conèixer a partir de quin moment el producte/aliment que es comercialitza deixa de presentar les característiques sensorials que li són pròpies,
  i que per tant, l’acceptabilitat per part del consumidor pot disminuir.
     Alteració de determinats atributs que diferencien el producte i que s’utilitzen com a eina de màrqueting.
 • Conèixer semblances i diferències del producte propi respecte d’altres productes similars de la competència.


 

SERVEIS IRTA

 

 • Programes de selecció i entrenament de panels de degustació per a empreses agroalimentàries.
 • Formació i reciclatge en Anàlisi Sensorial per a tècnics i responsables de panels de degustació.
 • Assessorament en aplicació de tècniques estadístiques d’anàlisi de dades (degustadors i consumidors).
 • Disseny i execució de proves sensorials i interpretació de resultats.

 

APLICACIONS

 

 • Caracterització sensorial.
 • Desenvolupament de producte i estratègies de màrqueting.

Servei-Analisi-Sensorial_marketing

 • Determinació de la vida comercial del producte.
 • Classificació comercial del producte.