Desplegar menú lateral

Seguretat abiòtica

Serveis

1. Residus i Contaminants

 • Pesticides.
 • Hormones i altres substàncies anabòliques.
 • Agents antiinfecciosos i antiparasitaris (antibiòtics, piretroids, coccidiostàtics, etc.)
 • Agents tranquil·litzants i antiinflamatoris.
 • Metalls pesants.
 • Hidrocarburs (MOH), PAHs.
 • Additius (colorants, conservants, …)
 • PCBs, pesticides organoclorats…
 • Desenvolupament de mètodes per a acrilamida, melamina…

2. Productes de l’Oxidació

 • Òxids del Colesterol.
 • Triglicèrids Oxidats.
 • TBARs, IP…
 • Hexanal, Nonanal i perfil de volàtils relacionats amb l’oxidació.
 • Oxidació de lípids i proteïnes.
 • Metalls de transició.
 • 4-hydroxy-trans-2-nonenal.

3. Molècules Antioxidants

 • Antioxidants inorgànics i sintètics, Nitrits, Monòxid de Carboni, BHA, BHT, TBHQ.
 • Polifenols, flavonoides, procianidines i àcids fenòlics.
 • Antioxidants hidrosolubles: glutatió, àcid ascòrbic, bilirubina, àcid úric i carnitina.
 • Enzims antioxidants: superòxid dismutasa, catalasa, glutatió peroxidasa.
 • Antioxidants solubles en lípids: a-tocoferol, tocotrienols, licopè, carotenoides, ubiquinona i àcid lipòic.
 • Extractes naturals: timol, carvacrol, carnosol, rosmanol, àcid rosmarínic, rosmaridifenol, etc.)
 • Poliamines: putrescina, espermidina, espermina, etc.
 • Quelants: polifosfats, etc.

4. Nitrosamines

 

Aplicacions

 • Determinació de la vida útil abiòtica (estabilitat oxidativa) en olis i greixos, carn i productes carnis, peix i productes del peix.
 • Desenvolupament i aplicació de procediments validats d’anàlisi amb biosensors.
 • Determinació de l’efecte de noves tecnologies sobre la susceptibilitat oxidativa.
 • Contaminants en teixits i aliments d’origen animal i vegetal.
 • Valoració de residus de fàrmacs veterinaris (incloent matrius obtingudes in vivo, com pèl animal, orina, etc.)