Desplegar menú lateral

Seguiment, millora i auditoria del benestar animal

Serveis

  • Valoració del benestar dels animals en granja, durant el transport i en escorxador.
  • Millora del benestar dels animals en granja, durant el transport i en escorxador.
  • Estratègies de maneig abans i durant el sacrifici per a la millora de la qualitat de la carn i de la canal.
  • Avaluació de mètodes d’estaborniment (incloent-hi la mescla de gasos) abans del sacrifici.

Aplicacions

  • Auditories del benestar dels animals de producció des del seu naixement (en granja) fins a l’escorxador.
  • Millora de les condicions de transport (temps, parades, densitats…) per disminuir mortalitats, problemes de termoregulació, ferides, etc…
  • Millora tecnològica de la qualitat de la carn a través de la millora del maneig abans del sacrifici (control de l’estrès i millora dels mètodes d’estaborniment).
  • Noves estratègies d’estaborniment per sacrificis a l’escorxador o en cas de sacrificis d’emergència.