Desplegar menú lateral

Nutrició de monogàstrics

L’objectiu és oferir solucions als problemes on hi pot intervenir la nutrició i va dirigit a empreses productores d’additius i subproductes, de nutrició humana i animal, de fabricació de pinsos para al bestiar, de producció i transformació de carn i ous i a autoritats i agències de seguretat alimentària.

Serveis

 • Desenvolupament de nous productes i additius nutricionals.
 • Estudis i assajos per al registre de nous additius.
 • Avaluació d’aplicacions comercials de nous additius.
 • Fabricació de pinso per a estudis i assajos de recerca.
 • Estudis d’estabilitat de medicaments, additius i altres productes.
 • Fàbrica de pinsos experimentals.
 • Granges experimentals de truges reproductores en cicle tancat, de porcs de transició i engreix.
 • Granges experimentals de pollastres, gallines, galls d’indi i altres espècies menors.
 • Laboratori especialitzat en:
  – Anàlisi del valor nutritiu i de digestibilitat in vitro i in vivo de matèries primeres i pinsos.
  – Determinació de components dels pinsos com enzims, pigmentants, vitamines, aminoàcids sintètics, marcadors de trànsit intestinal, etc.
  – Mètodes de cromatografia HPLC i CG per a determinació d’aminoàcids, àcids grassos, polisacàrids, etc.

Aplicacions

 • Seguretat dels aliments per al consumidor.
 • Efectes de la nutrició sobre la salut i el benestar animal.
 • Efectes de la nutrició sobre el medi ambient en la producció intensiva.
 • Efectes de la nutrició sobre les característiques nutricionals, sensorials i de salut de la carn i els ous. Funcionalitat de la carn i els ous.
 • Utilització i caracterització de nous ingredients.
 • Estudis d’alimentació líquida del bestiar porcí i utilització de subproductes.