Desplegar menú lateral

Genètica molecular aplicada a la traçabilitat i seguretat dels aliments

Serveis:

1. Identificació de plantes, animals o microorganismes utilitzant l’empremta genètica.

2. Investigació sobre gens específics (proteòmica, transcriptòmica i genòmica).

3. Traçabilitat de microorganismes al llarg de la cadena alimentària mitjançant sondes gèniques (PCR, transcripció inversa, PCR a temps real, RAPD-PCR).

4. Assegurament de la qualitat dels aliments i gestió de la cadena alimentària.

 • Detecció de patògens d’origen alimentari (PCR a temps real, PCR multiplex).
 • Detecció de microorganismes alterants (PCR a temps real, PCR multiplex).
 • Traçabilitat de cultius iniciadors mitjançant emprenta genètica (perfil de plàsmids, RAPD-PCR).

5. Validació de noves tecnologies de conservació (assajos d’inoculació de patògens)

 • Avaluació de la pasteurització de productes per altes presions.
 • Avaluació de la pasteurització de productes per microones.
 • Avaluació de nous bioconservadors.
 • Avaluació d’altres tecnologies emergents i/o suaus, com plasma fred, radiofreqüències, pulsos elèctrics o lluminosos, etc.

Aplicacions

 • Avaluació microbiològica.
 • Comportament de patògens en diferents condicions, productes, etc.
 • Comportament de cultius iniciadors seleccionats, estudis d’implantació.
 • Idoneïtat de soques seleccionades per a productes seleccionats.