Desplegar menú lateral

Experimentació de cultius extensius en camp

Serveis

 • Disseny experimental i establiment d’assaigs de camp en diversos ambients i condicions de cultiu.
 • Realització d’assaigs amb espècies de cultiu extensiu: cereals d’hivern (blat, ordi, triticale, civada…), cereals d’estiu (blat de moro, sorgo, arròs…), proteaginoses (pèsols, favons…), oleaginoses (soja, colza…), cultius farratgers (userda, raigras…), cultius energètics, etc.
 • Edició de quaderns de camp per al control, seguiment i enregistrament de dades d’assaigs.
 • Presa de dades durant el desenvolupament del cultiu.
 • Anàlisi i avaluació de resultats.

Assaigs d’avaluació de material vegetal

 • Realització d’assaigs de valor agronòmic.
 • Determinacions de productivitat de gra i farratge (biomassa).
 • Observacions de morfologia i fenologia del material.
 • Avaluació de la resposta a malalties, plagues i accidents vegetatius comuns.

Assaigs de fertilització

 • Disseny i establiment d’assaigs de fertilització en camp.
 • Estudis amb diversos tipus de tractaments fertilitzants minerals i orgànics (fems, purins, llots, etc.).
 • Avaluació de l’estat nutricional del conreu (intensitat clorofíl·lica, contingut en nutrients, etc.).
 • Determinació de la productivitat i components del rendiment.
 • Avaluació de la resposta del cultiu a la fertilització nitrogenada.
 • Incidència de l’aplicació de fertilitzants sobre el medi ambient.

Assaigs de productes fitosanitaris

 • Disseny i establiment d’assaigs de camp.
 • Aplicació de productes.
 • Avaluació d’eficàcia i fitotoxicitat.
 • Avaluació del rendiment i altres variables.

Serveis de sembra i recol·lecció amb maquinària per a microparcel·les

 • Sembra i recol·lecció de microparcel·les de 1 a 30 m² amb maquinària específica per a experimentació.
 • Sembra de descendències d’espiga en solcs individuals.