Desplegar menú lateral

Envasament d'aliments

Línies d’investigació:

›› Optimització de:

 • els materials d’envasament per aliments.
 • les tecnologies d’envasament existents.
 • l’envasament en atmosfera modificada.

›› Desenvolupament de:

 • materials biodegradables.
 • sistemes d’envasament actiu i intel·ligent.
 • recobriments per aliments.

›› Millora de:

 • la seguretat i higiene dels aliments mitjançant millores en els envasos i tècniques d’envasament.

Laboratoris i equipaments:

›› Laboratoris per a anàlisis físiques, químiques i microbiològiques d’aliments.
›› Texturòmetres.
›› Analitzadors de gasos, de fugues i d’estanquitat.
›› Aplicador de recobriments de superfície (lab coater).
›› Cromatografia líquida (HPLC), espectrometria de masses (MS), sala d’avaluació sensorial.
›› Microones:

 • amb sensors de temperatura.
 • amb càmera termogràfica IR.

›› Sala blanca i envasadores: atmosfera modificada, skin, tray-skin, flow-pack i buit.
›› Planta pilot d’aliments.
›› Planta pilot de noves tecnologies de conservació d’aliments.
›› Vitrines comercials per a assajos de vida útil.

Serveis:

›› Caracterització de materials (assajos mecànics, estanquitat, segellat, etc.).
›› Solució de problemes tecnològics d’envasament (estudis pilot i in situ).
›› Estudis de:

 • interacció envàs-aliment: migracions (químic i sensorial).
 • maquinabilitat per a nous materials d’envasament en planta pilot.
 • biodegradabilitat/compostabilitat.
 • vida útil dels aliments envasats. Challenge tests.

›› Adaptació de l’envàs a la tecnologia de conservació (pasteurització, esterilització, forn, atmosfera modificada, microones i altes pressions).
›› Envasament d’aliments en sala blanca.
›› Solucions d’envasament segons l’aliment i la seva cadena de distribució.
›› Assessorament tecnològic a empreses i formació adaptada a cada client.