Desplegar menú lateral

Enginyeria i Agronomia de biosistemes

L’objectiu d’aquest servei es centra en els cultius hortícoles per assolir una millora tècnica i ambiental dels sistemes productius. Per aquesta raó l’IRTA utilitza tant eines tecnològiques (ventilació d’hivernacles, substrats, cultius amb i sense sòl, fertilització carbònica, etc.) com ambientals (anàlisi del cicle de vida, petjada de carboni, petjada hídrica, optimització de l’ús d’aigua i fertilitzants, etc.).

Serveis

Eficiència en l’ús de l’aigua i els nutrients en agrosistemes intensius.
›› Gestió automatitzada de la fertirrigació, recirculació de solucions nutritives, tractament i reutilització de lixiviats.
›› Sensors físics i químics per a l’optimització de la fertirrigació en cultius intensius.
›› Optimització dosis fertilitzants en cultius sota hivernacle/aire lliure, ús d’aigues regenerades, cultiu ecològic, etc.

Tecnologia d’hivernacles.
›› Ventilació natural: Disseny assistit per models numèrics de càlcul (CFD).
›› Refrigeració per evaporació d’aigua. Control de l’excés d’humitat.
›› Aplicació de CO2.
›› Hivernacles semitancats amb recollida de condensació.
›› Avaluació de materials de coberta.
›› Horticultura urbana: Hivernacles sobre edificis.

Valorització de substrats i subproductes en agrosistemes intensius.
›› Establiment de metodologies per a la producció de substrats autòctons.

Compostatge.
›› Efectes com a nutrient. Efectes com a bioestimulant.

Anàlisi del cicle de vida.
›› Avaluació mediambiental dels impactes de l’activitat hortícola en particular i agrícola en general.
›› Petjada hídrica i de carboni.

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

S'ha enviat correctament
No s'ha pogut enviar correctament, prova en un altre moment