Desplegar menú lateral

Eficàcia de productes fitosanitaris

La utilització de productes fitosanitaris en el marc de l’agricultura actual permet augmentar la rendibilitat dels cultius mitjançant la reducció de pèrdues materials que provoquen malalties i plagues causades per organismes paràsits (nematodes, fongs, bacteris, virus i fitoplasmes, etc.). La conscienciació social de l’efecte negatiu de l’ús de fitosanitaris sobre la salut humana i el medi ambient, així com la regulació dels límits màxims de residus de pesticides en tota la Unió Europea, ha reduït en els darrers anys el nombre de matèries actives permeses. Un dels reptes que això planteja és desenvolupar noves matèries actives que, a banda d’ajustar-se als requeriments legals sobre seguretat alimentària i mediambiental, manifestin uns nivells d’eficàcia alts en el control de les malalties i plagues dels cultius.

L’IRTA ofereix aquest servei a empreses agroquímiques que desenvolupin nous productes, o formulacions d’aquests, i que necessitin avaluar sistemàticament l’eficàcia que les noves matèries tenen sobre determinats patògens causants de malalties en diferents cultius.

L’IRTA disposa de les instal·lacions i el personal tècnic adients per a avaluar l’eficàcia dels productes fitosanitaris, siguin de síntesi química o d’origen biològic, en totes les condicions exigibles: laboratori in vitro, i en condicions reals d’hivernacle i/o camp, a l’aire lliure.

Serveis

Eficàcia de fungicides. Es determina l’eficàcia dels fungicides en front de fongs patògens causants de malalties de plantes en base al caràcter fungicida i/o fungistàtic dels productes.
Eficàcia de nematicides. Es determina l’eficàcia dels productes nematicides en el control de les poblacions de nematodes paràsits de plantes.
Eficàcia d’organismes de control biològic. Es determina la seva eficàcia en front dels patògens i la seva compatibilitat amb d’altres productes fitosanitaris.
Eficàcia de productes fortificants.
Eficàcia d’extractes vegetals.

 

Aplicacions

Productes fitosanitaris dels quals és necessari conèixer la seva efectivitat contra l’acció de fongs i nematodes fitoparàstis, sigui perquè estan en fase de registre o per a determinar-ne nous usos, aplicacions, noves formulacions, ampliacions de registre o qualsevol altra acció que se’n derivi.
Productes no necessàriament fitosanitaris, dels quals es vulgui conèixer la seva efectivitat en front de determinat patògens en diferents cultius.
Assajos oficialment reconeguts (EOR 76/12). L’IRTA està acreditat per a realitzar assajos oficialment reconeguts de fitosanitaris, amb Nº EOR 76/12.

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

S'ha enviat correctament
No s'ha pogut enviar correctament, prova en un altre moment