Desplegar menú lateral

Ecosistemes Aquàtics

A Ecosistemes Aquàtics investiguem els processos fluvials, estuarins, deltaics i costaners, centrant la nostra activitat als rius, les zones humides (delta de l’Ebre) i les llacunes costaneres.

Som experts en l’estudi del canvi global i els seus impactes als ecosistemes aquàtics i costaners. Alguns temes a destacar són els efectes del canvi climàtic als deltes, els impactes de les espècies invasores als ecosistemes aquàtics o la producció de biocombustibles a partir de cultius de microalgues.

Serveis

  • Desenvolupament i aplicació d’indicadors de qualitat ecològica de les aigües superficials (rius, estuaris i costes).
  • Gestió i control d’espècies invasores en ecosistemes aquàtics (musclo zebrat, mosca negra, quironòmids, plantes aquàtiques i peixos, etc.).
  • Gestió de la pesca en ecosistemes costaners i fluvials.
  • Monitorització i gestió de sediments als rius, embassaments i zones costaneres.
  • Impactes del canvi climàtic en ecosistemes aquàtics i costaners.
  • Utilització d’espècies aquàtiques per a la producció de biocombustibles.

Valors per als nostres clients

  • Disposem d’un equip multidisciplinari d’experts en ecologia aquàtica, biologia de la conservació, hidromorfologia i modelització que ens permet afrontar els reptes de la nostra especialitat.
  • Pertanyem a xarxes internacionals i mantenim relacions científiques amb les principals institucions i centres d’investigació en Ecologia Aquàtica d’arreu del món.