Desplegar menú lateral

Ecofisiologia

L’IRTA treballa en el coneixement de la relació dels sectors productius agrícola i forestal amb l’ambient biòtic i/o abiòtic, des del nivell de planta fins al paisatge, en les condicions actuals i en les atribuïbles al canvi climàtic, al canvi global.

La feina es focalitza vers les mesures d’adaptació i mitigació dels efectes del canvi global dels sectors productius agrícola i forestal, per mantenir la seva productivitat en els aspectes quantitatius i qualitatius de manera que proporcionin estabilitat socioeconòmica al sector, mitjançant l’eficiència energètica i de recursos.

Per desenvolupar aquestes tasques s’utilitza l’ecofisiologia com a ciència bàsica per entendre els processos i com a eina per millorar i adaptar mètodes i sistemes agronòmics que optimitzin la productivitat.

Serveis

  • Caracterització ecofisiològica de material vegetal silvestre i/o nou (espècies, varietats, portaempelts,etc.) davant estressos ambientals biòtics i abiòtics.
  • Gestió de l’aigua, carboni i els nutrients a nivell de paisatge en condicions de canvi climàtic, canvi global: fluxos d’aigua i nutrients en interfícies agroforestals.
  • Balanços de carboni (embornals, fonts i taxes d’emmagatzematge) en els ecosistemes agroforestals.

Aplicacions

  • Agricultura de precisió. Avaluació i millora de sensors, mètodes i sistemes utilitzats en l’horticultura, jardineria i paisatgisme.
  • Optimització del reg amb aigües no convencionals. Aspectes agronòmics relacionats amb el disseny, la producció i el tipus de contaminants.
  • Optimització de la productivitat de la vinya de secà sota condicions mediterrànies, mitjançant mètodes i sistemes basats en la ecofisiologia.
  • Optimització de la productivitat de les plantes llenyoses en els vivers, mitjançant eines ecofisiològiques.
  • Estudi dels efectes del canvi global climàtic en els ecosistemes agroforestals d’Amèrica del Sud: Bosc sec tropical.
  • Relació entre la gestió i la conservació funcional del paisatge. Usos del sòl per a la població, la biodiversitat i la riquesa. Convergència morfològica i funcional de la vegetació.