Desplegar menú lateral

Desenvolupament de microorganismes d’interès agroalimentari

Serveis

 1. Recerca o aïllament de microorganismes eficients per al seu ús com agents de biocontrol.
 2. Caracterització de microorganismes davant diferents condicions ambientals: temperatura, activitat aigua, atmosferes controlades (CO2, O2, …).
 3. Optimització de la producció de microorganismes (produccions líquides o sòlides)
 • Determinació del millor medi de cultiu des d’un punt de vista de qualitat de producte i un punt de vista econòmic (estudi de possibilitats d’ús de subproductes de la indústria).
 • Optimització de les millors condicions de creixement (temperatura, humitat, pH, aireació, agitació, inòcul, durada del procés, etc.).

4. Estabilització o formulació de microorganismes:

 •  Estudi del millor procés de formulació: Líquida o sòlida (liofilització, atomització, llit fluïditzat, al vuit, encapsulació, etc.).
 • Vida útil del producte.
 • Envasat del producte (tipus d’envàs, condicions d’envasat; temperatura, atmosfera, etc.).

5. Millora de microorganismes.

 • Els microorganismes són éssers vius que poden mostrar major sensibilitat enfront determinades condicions, sobretot ambientals. El comportament d’aquests microorganismes pot ésser millorat mitjançant l’addició de substàncies adequades o mitjançant la seva adaptació fisiològica a condicions d’estrès.

Aplicacions

 • Aïllament d’un agent de biocontrol per a un determinat ús i desenvolupament del producte fins a l’etapa de pre-comercialització.
 • Estabilització: Optimització de la producció, formulació o millora d’un microorganisme del client o ja conegut.
 • Millora i adaptació a noves condicions d’ús d’un microorganisme. Ampliació de l’espectre d’acció.

Els microorganismes poden ser bactèries, llevats o floridures i utilitzats en diferents usos: sòl, aliments, aigües, agents de biocontrol, etc.

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

S'ha enviat correctament
No s'ha pogut enviar correctament, prova en un altre moment