Desplegar menú lateral

Desenvolupament de material vegetal de blat fariner, blat dur i ordi

1. Varietats acabades per a empreses associades als programes de millora

 • Dret de coobtenció.
 • Llicència de varietats comercials.
 • Inscripció de noves varietats com a coobtenció amb l’IRTA.
 • Concessió de llicències d’explotació de varietats ja enregistrades per l’IRTA.
 • Descripció de las varietats i tràmits d’inscripció en els registres de varietats comercials i protegides de l’OEVV.
 • Assessorament a l’empresa per a la creació de fitxes tècniques de les varietats amb finalitat de difusió comercial.

2. Línies avançades per a empreses associades als programes de millora

 • Germoplasma avançat procedent de selecció genealògica per a ser inscrit en els registres de l’OEVV com a propietat de l’empresa.
 • Subministrament, en quantitat a convenir, de material segregant de generacions avançades per a la seva selecció, fixació i registre per part de l’empresa.
 • Grau de fixació (homozigosi) del material a subministrar a convenir amb l’empresa.

3. Encreuaments i primeres generacions

 • Realització d’encreuaments i desenvolupament de material segregant de primeres generacions.
 • Selecció de parentals i metodologia de millora a convenir amb l’empresa.