Desplegar menú lateral

Avaluació de la Micorrizació

La demanda de productes biotecnològics en els sistemes agrícoles s’ha incrementat en els últims anys degut a un millor coneixement dels riscos associats a la utilització excessiva de productes fitosanitaris procedents de la indústria química. Això ha portat a proposar els fongs formadors de micorrizes com una alternativa sostenible per a la protecció vegetal, per millorar el creixement de les plantes i optimitzar la seva resistència en front de situacions adverses.

La recerca en micorrizes s’ha dirigit a una gestió sostenible dels sòls agrícoles, a la restauració de sòls degradats, a la millora de la tolerància de les plantes en front de patògens, a la traçabilitat de fongs ectomicorrízics comestibles i al desenvolupament i transferència de la tecnologia de producció d’inòcul micorrízic.

L’IRTA ofereix aquest servei a empreses productores d’inòculs de micorrizes que requereixin controls de qualitat dels seus productes, a empreses agroquímiques que vulguin comercialitzar productes formulats a base de fongs micorrízics, a viveristes que busquin un valor afegit a les seves plantes i a cultivadors de tòfona negra i d’altres fongs comestibles (Lactarius, Boletus, etc.) que necessitin fer el seguiment del nivell d’establiment del fong en plantacions productores.

Es disposa de laboratoris equipats, hivernacles i parcel·les a l’aire lliure per realitzar les avaluacions pertinents.

Serveis

Verificació i optimització de la micorrizació en fongs ecto i endomicorrízics: Avaluació de la presència de micorrizes en sòls i en arrels de plantes.
Formulació d’inòcul micorrízic: Desenvolupament i avaluació de nous formulats.
Traçabilitat de la micorrizació mitjançant caracterització morfològica i tècniques moleculars.

Aplicacions

›› Control de qualitat d’inòculs comercials de micorrizes.
›› Desenvolupament de nous productes formulats a base de fongs formadors de micorrizes.
›› Traçabilitat de la tòfona negra i d’altres fongs comestibles en parcel·les productores.
›› Millora de la propagació d’espècies llenyoses amb problemes d’arrelament.