Desplegar menú lateral

Assessorament i experimentació de sistemes i tècniques de reg en camp

El Programa Ús Eficient de l’Aigua ofereix informació, coneixement actualitzat i assessorament per millorar la gestió de l’aigua de reg. L’equip té una dilatada trajectòria d’investigació en el maneig del reg de diverses espècies llenyoses (ametller, pomera, cirerer, vinya, olivera, presseguer, perer, avellaner i noguer) i cultius herbacis (blat de moro i alfals, com a més significatius). Aquest coneixement dels cultius el capacita en l’ús d’estratègies de reg específiques que permeten estalvi d’aigua amb efectes positius sobre la producció i la qualitat, de tal manera que un bon maneig del reg representi una reducció de costos.

El programa té una llarga experiència en la transferència de tecnologia i coneixement, establiment de projectes pilot i col·laboració amb la indústria per adaptar els resultats de la recerca a noves tecnologies en l’ús de l’aigua de reg.

Es treballa amb l’objectiu de millorar la gestió del reg tenint en compte la sostenibilitat del cultiu des de la triple vessant de resultats (ambiental, social i econòmica).

Serveis

 • Servei tècnic de reg: recomanacions i programació de reg directe a explotacions.
 • Avaluació de sistemes, estratègies de programació i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) aplicats al reg. Establiment de parcel·les demo/pilot.
 • Desenvolupament de nou coneixement. Disseny experimental i establiment d’assaigs de camp en diferents cultius.
 • Realització d’assaigs en espècies de cultius llenyosos, vinya, extensius, hortícoles i ornamentals.
 • Seguiment intensiu i registre de les dades dels assaigs.
 • Anàlisi i avaluació dels resultats.
 • Petjada hídrica.
 • Optimització dels recursos en base a la traçabilitat del producte i el respecte mediambiental.

Línies de treball:

Gestió eficient de l’aigua

 • Millora de l’eficiència del reg. Optimització de la ràtio producció/aigua.
 • Disseny i establiment d’assaigs per a la determinació dels requeriments hídrics i programació del reg.
 • Determinació de les funcions de producció de l’aigua. Com va creixent la producció en funció de l’aigua aplicada.
 • Anàlisi de l’efecte de la qualitat de l’aigua de reg sobre els cultius.
 • Sectorització optimitzada dels sistemes de reg. Agricultura de precisió.

Maneig de l’aigua en condicions de dèficit

 • Implicacions sobre la qualitat del fruit. Tolerància de les plantes a l’estrès hídric.
 • Avaluació de la sensibilitat estacional al dèficit hídric. Definició de moments idonis del cicle anual per a la reducció del reg.
 • Mitigació de l’estrès hídric. Què fer en cas de sequera?
 • Recomanació de reg en condicions de dèficit.
 • Avaluació de la productivitat d’aportacions reduïdes d’aigua.

 

Enginyeria del reg

 • Monitorització de les plantes i l’ambient.
 • Programació automatitzada del reg.
 • Aplicació de les TIC en la gestió del reg.

Nutrició mineral i reg

 • Disseny i establiment d’assaigs de fertirrigació.
 • Anàlisi dels requeriments i estratègies nutricionals de les plantes.
 • Nutrició mineral i qualitat de producció.

Control del reg a escala regional

 • Anàlisi zonal de l’estat hídric en base a teledetecció. Utilització d’imatges tèrmiques d’alta resolució per determinar les necessitats de reg.
 • Gestió i assessorament del reg per a Comunitats de Regants.
 • Models d’ús de l’aigua en escenaris climàtics canviants.

Transferència. Parcel·les de demostració

 • Assessorar tècnicament als regants i/o futurs regants.
 • Divulgar els coneixements relacionats amb el reg.
 • Parcel·les pilot per a l’avaluació de noves tecnologies de reg.

 

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

S'ha enviat correctament
No s'ha pogut enviar correctament, prova en un altre moment