Desplegar menú lateral

Assessorament en fertilització de cultius extensius

Destinat a:
›› Explotacions agrícoles:
• Assessorament personalitzat en fertilització.
›› Agrupacions de productors i entitats d’assessorament:
• Formació dels tècnics de l’entitat en la metodologia d’assessorament en fertilització i en l’ús d’eines de suport a la decisió.

Serveis

Aplicació agrícola de dejeccions ramaderes.
›› Avaluació del contingut de nutrients de les dejeccions mitjançant mètodes ràpids de camp, abans de les aplicacions.
›› Determinació de les dosis òptimes d’adob orgànic a aplicar, ajustat a cada explotació i parcel·la, en el moment que el cultiu realment ho necessita.
›› Assessorament sobre la maquinària a utilitzar i la distribució de les dejeccions en el terreny, incloent les aplicacions de purins en cobertora, amb el cultiu ja instal·lat.

Recomanacions de fertilització a nivell de parcel·la.
›› Assessorament personalitzat en fertilització a nivell de parcel·la en:
• cultius d’hivern (blat, ordi, triticale, colza, etc.).
• cultius d’estiu (blat de moro, sorgo, gira-sol, etc.).
• rotacions farratgeres (raigràs, blat de moro farratger, civada, sorgo, etc.).
›› Recomanacions de fertilització orgànica i mineral en els diferents moments que el cultiu ho necessita.
• Consideració dels antecedents de maneig i de les característiques edàfiques de les parcel·les, dels tipus d’adobs disponibles, etc.
• Elaboració d’un balanç detallat, parcel·la a parcel·la, de N, P i K en presembra i de N en cobertora.
• Seguiment del desenvolupament del cultiu en vegetació mitjançant l’ús de sensors òptics (mesura de la transmitància o reflectància de la coberta vegetal) per aportacions tardanes d’adob.
• Recomanacions específiques per potenciar l’increment de proteïna del blat per producció de farina de qualitat.
• Assessorament en fertirrigació amb reg per degoteig o aspersió.

›› Elaboració d’un informe personalitzat amb les recomanacions fetes en cada moment.
›› Adaptació de les recomanacions de fertilització a la normativa de Producció Integrada.

Formació de tècnics assessors.
›› Metodologia d’assessorament en fertilització. Adaptació als principals cultius dels socis de l’agrupació o entitat.
›› Eines disponibles i programari adaptat.
›› Visites tècniques de professionalització.