Desplegar menú lateral

Assajos de fitosanitaris EOR 76/12

Els assajos d’eficàcia oficialment reconeguts (EOR) tenen com a objectiu avaluar els nous formulats en condicions reals abans de la seva inscripció al Registre Oficial de Productes Fitosanitaris, de manera que només es puguin comercialitzar aquells productes que siguin útils i eficaços per als cultius i que no comportin altres riscos col·laterals. L’IRTA està acreditat per realitzar assajos oficialment reconeguts, amb Num. EOR 76/12. A l’IRTA disposem d’una àmplia plantilla de professionals en experimentació agrícola, així com d’infraestructures pròpies per a la realització d’assajos (camps experimentals, laboratoris, cambres frigorífiques, etc.) Tot això permet un seguiment òptim de les parcel·les tractades i la capacitat de realitzar tot tipus d’assajos amb fitosanitaris.

ASSAJOS PRELIMINARS. Avaluacions inicials en camp per determinar dosificacions del producte fitosanitari o dels principis actius que contingui, així com recomanacions d’ús.

ASSAJOS D’EFICÀCIA. Assajos per a l’avaluació del grau, durada i regularitat del control, protecció o altres efectes desitjats del producte fitosanitari assajat, així com sobre el rendiment productiu.

ASSAJOS DE FITOTOXICITAT. Avaluacions d’efectes secundaris nocius o imprevists sobre organismes beneficiosos i no objectius, sobre els cultius tractats, o sobre els cultius successius.

ASSAJOS DE RESISTÈNCIA. Assajos sobre l’aparició o el desenvolupament de possibles resistències als productes fitosanitaris.

ASSAJOS SOBRE LA QUALITAT. Avaluació de possibles alteracions en el sabor, olor o altres aspectes qualitatius en els cultius tractats. A l’IRTA disposem d’equips de laboratori i de panells de tast entrenats per l’avaluació de productes frescos i altres aliments processats.

ASSAJOS SOBRE ELS PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ. Avaluació de possibles efectes adversos en els processos de transformació dels cultius tractats amb el producte fitosanitari (elaboració de sucs, melmelades, etc.)

INFORMES DE COMPARABILITAT. Informes de reconeixement mutu de resultats entre diferents països per al registre de productes fitosanitaris.

ALTRES. A més, l’IRTA està reconegut amb l’acreditació ISO 9001:2008 en el sistema de gestió de la qualitat, el que garanteix la qualitat dels treballs realitzats i informes presentats.

D’altra banda, posem a disposició de les empreses els nostres camps experimentals per a la implantació de parcel·les demostratives per accions comercials i la nostra col·laboració per a la difusió dels resultats.

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

S'ha enviat correctament
No s'ha pogut enviar correctament, prova en un altre moment