Desplegar menú lateral

Aplicacions de la tomografia computeritzada en l’elaboració del pernil curat

La Tomografia Computeritzada (TC) és una de les tecnologies emergents d’interès per a la indústria alimentària ja que permet un control no destructiu d’un mateix producte al llarg de tot el procés d’elaboració.

La TC és especialment útil per a l’estudi i optimització dels processos de salat i assecat del pernil curat.

Adaptació de la TC

Els continguts de sal i aigua, així com la aw en el pernil curat es poden predir durant tot el procés d’elaboració emprant models de predicció prèviament desenvolupats, utilitzant l’emissió de raigs X en dos energies diferents (80 i 120 kV). Gràcies a ells, es poden obtenir imatges de distribució de sal, aigua i aw de les seccions escanejades, les quals són molt útils per a l’estudi dels processos.

La predicció d’aquests paràmetres permet establir si s’han aconseguit les concentracions llindar mínimes d’aquests paràmetres en les zones més crítiques, per evitar l’aparició de problemes sensorials i microbiològics.

La TC és especialment útil per optimitzar els processos d’elaboració quan es redueix el contingut de sal.

Aplicacions

  • Estudi dels factors que afecten al procés de salat.
  • Control de la seguretat i qualitat de productes amb un contingut baix de sal.
  • Optimització dels processos de salat, repòs i assecat.
  • Avaluació de la qualitat del producte final.

Serveis

  • Millora de la productivitat i automatització.
  • Millora de la qualitat de productes amb un contingut reduït de sal.
  • Seguretat alimentària dels productes amb un contingut de sal reduït.
  • Optimització dels processos d’elaboració.