Desplegar menú lateral

Anàlisi de la qualitat en cereals i farratges

 

Serveis

 • Caracterització físico-química de grans i farines.
 • Avaluació de les propietats plàstiques i reològiques de la massa.
 • Caracterització genètica de les proteïnes de reserva del gra.
 • Condicionament i mòlta de mostres de farratges per a l’anàlisi i quantificació de matèria seca.

 

Anàlisis disponibles

 • Humitat.
 • Pes específic.
 • Contingut de proteïna en gra i farina.
 • Contingut de cendres.
 • Rendiment en la mòlta.
 • Color del gra i de la sèmola.
 • Vitrositat.
 • Biometria, perlat i blancor en l’arròs.
 • Força del gluten (test de sedimentació).
 • Activitat a-amilàsica (índex de caiguda).
 • Determinacions reològiques (alveograma).
 • Electroforesi de prolamines.

Aplicacions

 • Avaluació de varietats i línies avançades.
 • Determinació dels efectes de noves pràctiques agronòmiques.
 • Control de la qualitat en la petita i mitjana empresa.