Desplegar menú lateral
08/05/2024

RegAssist, la xarxa d’assistència al reg per optimitzar l’ús de l’aigua a Catalunya

Avui l’IRTA ha presentat RegAssist, una xarxa de suport per a l’eficiència del reg i a la gestió de recursos hídrics consistent en una combinació de l’ús de noves tecnologies i el treball d’assistència i transferència de coneixement d’equips de tècnics i investigadors repartits pel territori català.

Gràcies a la recollida de dades al terreny, es crea una simulació en temps real de les condicions hídriques del camp, com a orientació per a la gestió del reg per part de tècnics i productors. A més, equips localitzats a les principals àrees agrícoles realitzaran accions d’assessorament i transferència de coneixement als usuaris dels recursos hídrics.

Aquest matí l’IRTA ha presentat a Mollerussa la xarxa RegAssist, una iniciativa que ha de servir de suport al sector agrícola per optimitzar l’ús del reg i la gestió de recursos hídrics, especialment en les actuals condicions de sequera i incertesa climàtica. Aquest acte ha tingut lloc en el marc d’una visita tècnica de Carmel Mòdol, secretari d’Alimentació del DACC i membre vocal del Consell d’Administració de l’IRTA, que ha destacat com “des del Govern hem volgut treballar amb l’IRTA per donar assistència al sector i avançar-nos a les futures situacions de problemes amb la disponibilitat d’aigua en agricultura”.

Tot i que RegAssist fa servir diverses tecnologies avançades per a crear prediccions i una simulació en temps real de l’estat hídric del camp, el punt clau és la creació d’una xarxa de personal tècnic i investigador especialitzat, amb equips localitzats a diversos punts del territori català, que podran oferir suport als agents implicats amb la gestió dels recursos hídrics de cada zona. Josep Usall, director general de l’IRTA, explicava aquest matí la principal raó de ser del projecte: “l’embrió de RegAssist va començar l’any passat amb la col·laboració i el suport a les comunitats de regants. Vam comprovar com d’important i de beneficiós era el diàleg constant al terreny, i com la recollida de dades in situ i l’ús de noves tecnologies podia ajudar al sector a disposar d’una millor informació per optimitzar l’ús de l’aigua”.

El concepte de fons no és nou: les estratègies de reg intel·ligent fa temps que s’han demostrat eficients, i tenen efectes positius sobre la producció, la qualitat d’aquesta i la sostenibilitat ambiental. L’aigua, com a recurs escàs i valuós, es fa servir d’aquesta manera d’una forma precisa i amb l’estalvi més gran possible. Jordi Oliver, coordinador de la xarxa RegAssist, ho ha detallat aquest matí: “Ja des de 2023, l’IRTA va fer un acompanyament especial al sector, en previsió d’una molt probable situació de sequera. Fins ara, però, aquest suport havia estat més centrat a les àrees de Lleida i Girona. Ara, amb RegAssist, s’estendrà a la resta de Catalunya”.

La xarxa de tècnics especialistes de RegAssist es distribuirà per tot el territori atenent les diferents necessitats i condicions de cada zona: a l’àrea de Lleida, on generalment es cultiven fruiters i cultius extensius; a l’Ebre, amb el cultiu de l’arròs i els cítrics; a la vinya del Penedés i les oliveres, avellaners i hortícoles del Camp de Tarragona; al Baix Llobregat i el Maresme, amb hortícoles i fruiters de proximitat; i a Girona, amb fruiters i cultius extensius. A més, es treballarà amb l’estudi d’aquelles fonts alternatives a l’aigua  dels embassaments, com per exemple l’ús d’aigües regenerades o aigües subterrànies en l’agricultura.

“RegAssist ha nascut per facilitar i millorar la transmissió i l’aplicació de coneixement i tecnologies desenvolupades en l’àmbit de la recerca del reg” ha continuat Oliver, “es pretén transferir coneixement científic i tècnic a tots aquells agents interessats: comunitats de regants, cooperatives agrícoles, ADVs, ECAs, associacions agràries, empreses agrícoles… en estreta col·laboració amb els agents i institucions que depenen de l’administració pública, ja desplegats i amb experiència en el territori, com l’Oficina del Regant o altres entitats públiques”.

La idea base és que els productors i les comunitats de regants puguin disposar de tot el coneixement tècnic i científic per saber amb precisió quina quantitat d’aigua necessita cada cultiu, com s’ha d’aplicar per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua, i quines fases del desenvolupament de cultiu són les més indicades per a reduir l’ús d’aigua minimitzant efectes adversos en la producció o qualitat del producte. Gràcies a la presència d’equips especialitzats a les principals zones productores de Catalunya, es pot ajudar a identificar les vulnerabilitats i oportunitats locals, fer proves pilot, i acompanyar en la implantació d’infraestructures. La seu de coordinació de la xarxa RegAssist i la majoria de l’equip humà es troben a la ciutat de Lleida, a l’IRTA Fruitcentre.

Per fer tota aquesta feina cal una recollida de dades al terreny i una anàlisi prèvia que permeti una planificació més correcta i acurada, així com l’establiment de plans de contingència per a episodis d’escassetat d’aigua com l’actual. Les noves tecnologies aplicades a l’agricultura (com la teledetecció, la intel·ligència artificial o el big data), juntament amb l’estadística i la informàtica es revelen claus per a l’agricultura del futur, accelerada per les necessitats del present. A través de RegAssist, els diferents agents interessats i implicats tant en la gestió com en l’ús d’aigua en l’agricultura, disposaran d’informació que permeti elaborar recomanacions en l’ús de l’aigua seguint criteris científics i tècnics basats en la llarga experiència en recerca de l’IRTA i en les últimes tecnologies. La informació sobre aquestes recomanacions, l’estat actual del sòl i les previsions de futur formaran part d’un “bessó digital”, una simulació en temps real de l’estat del camp i de les seves necessitats hídriques. Aquesta informació la podran tenir a través de plataformes digitals.

Per assolir els objectius, al 2024 l’IRTA està desplegant una xarxa de tècnics especialitzats en l’àmbit hídric distribuïda per tot el territori català, amb una visió de futur i una tasca de transferència bidireccional d’informació. Per al 2025 s’espera tenir una implantació completa d’aquesta xarxa i un funcionament normalitzat al territori, més enllà de l’emergència actual per sequera.

Que cada gota compti

Catalunya té unes condicions singulars a l’hora de plantejar les seves necessitats d’aigua, amb àrees molt diferenciades. A les conques catalanes de l’Ebre, la majoria de demanda d’aigua és per a l’agricultura (un 95%), però a les conques internes està més disputat amb la demanda industrial i domèstica (un 44%, degut sobretot a la gran àrea urbana de Barcelona i el seu entorn). Això fa que les principals institucions que gestionen les conques, l’Agència Catalana de l’Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, sovint enfrontin circumstàncies diferents. A banda d’això, tot i que la majoria del terreny a Catalunya és de secà, la major productivitat per àrea es dona als terrenys amb regadiu, amb un 27% de la superfície agrícola.

L’escassetat de l’aigua i les previsions d’un futur encara més incert, fan necessàries les pràctiques centrades en l’optimització de l’aigua que tenim, tant per assegurar la viabilitat econòmica d’alguns cultius, com fins i tot per a la pròpia supervivència dels cultius llenyosos. Pensem en un sector vitivinícola que enfronta grans pèrdues, o en els problemes d’una olivicultura que ha fet disparar el preu de l’oli, situacions que arriben molt directament a tota la ciutadania.

La situació de sequera extrema en què es troba Catalunya des de l’any 2021 és la més longeva i intensa des de que es tenen registres fiables. Tot i la bona notícia de les darreres pluges, la situació continua sent complicada. Les precipitacions es segueixen mostrant insuficients i l’estiu s’acosta, dins d’un any que està sent sec i poc plujós, amb previsions que indiquen que això no ha de canviar a mig termini.

“El coneixement coordinat i acumulat dels nostres científics i tècnics permet idear estratègies de reg específiques per assolir l’estalvi d’aigua sense repercutir negativament als cultius, o fins i tot aconseguint el contrari” defèn Jaume Casadesús, cap del programa Ús eficient de l’aigua en agricultura a l’IRTA, un equip que porta més de 30 anys treballant en la millora de la gestió de l’aigua de reg i l’eficiència de la producció agrícola. “Amb RegAssist, donem un pas més en aquesta feina i ens preparem per gestionar millorar un recurs tan escàs i valuós com l’aigua”.