Desplegar menú lateral

Trendig Wheat: Millora de la precisió i eficiència en la selecció de caracters complexos en la millora del blat en entorns mediterranis mitjançant selecció assistida i selecció genòmica

Data d'inici: 01/06/2020 Data de fi: 31/05/2023
Programa responsable: Cultius extensius sostenibles

Investigador principal:

Entitats finançadores:

L’objectiu final d’aquest subprojecte és proporcionar el coneixement científic i les eines necessàries per fer front amb algunes de les demandes actuals dels programes de millora de blat orientats a l’ambient Mediterrani, la tolerància als períodes de sequera durant l’ompliment del gra prevista per a les pròximes dècades a la conca Mediterrània, com a conseqüència del canvi climàtic, i amb gra d’alta qualitat d’acord amb els requisits de la indústria transformadora. Per complir amb aquest objectiu principal es plantegen els següents objectius específics: Els primers dos objectius es concentren a desenvolupar eines per millorar la precisió en la selecció usant la informació genòmica. En el primer objectiu es  esenvoluparan marcadors moleculars a partir de seqüències del
genoma per al seu ús en selecció assistida per rendiment i qualitat del gra, que són dos dels principals objectius dels programes de millora. A més, s’estudiarà l’anatomia de l’arrel i s’identificaran marcadors moleculars lligats a aquests caràcters. El segon objectiu va un pas endavant i pretén utilitzar la informació i les eines necessàries per a la selecció assistida en ambients sub-òptims per desenvolupar una selecció a nivell genòmic. Finalment, el tercer objectiu se centra en el desenvolupament d’eines per identificar els fenotips adaptats als ambients amb sequera i la implementació d’un procés de speed breeding per escurçar el temps de generació de genotips homozigots.

L’experiència multidisciplinària necessària per aconseguir els objectius del projecte s’obtindrà de col·laboracions entre el grup de millora de cereals de l’IRTA amb centres de reconegut prestigi internacional com el UCD a Irlanda i la Universitat de Bolonya a Itàlia de manera addicional, l’experiència dels altres grups que formen el projecte coordinat en recursos genètics i qualitat del blat asseguren la consecució dels objectius proposats.

Etiquetes: