Desplegar menú lateral

THINK-LOCAL: Comunicació efectiva de la integració vertical com estímul al consum de productes primaris locals

Data d'inici: 01/11/2018 Data de fi: 30/09/2021
Programa responsable: Qualitat i tecnologia alimentàries

Entitats finançadores:

 

 

 

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El cooperativisme i la integració vertical (control i traçabilitat de tot el procés productiu, de el sector primari al consumidor final), constitueix una alternativa de valor per a les empreses de el sector primari per fer front a la fragilitat del sector agrari permetent posicionar-se en diferents mercats i ser més competitives.

BonÀrea Agrupa, grup de l’empresa Corporació Alimentària de Guissona (CAGSA), realitza i controla tota la cadena alimentària “del camp al plat”.

Aquest grup operatiu se centra en la transmissió cap el consumidor final dels valors d’una integració vertical ètica i responsable que afavoreixi el consum de productes locals i que aporti valor a l’origen del producte i a la producció primària.

Amb aquest objectiu s’aborda l’estudi del comportament del consumidor des d’un enfocament multidisciplinari focalitzat tant en les bases cognitives individuals com en les inconscients, amb l’objectiu d’induir canvis conatius a curt termini, especialment en la població menor de 30 anys (Generació I o ” Millennial “).

 

Aquest Grup Operatiu generarà nou coneixement sobre diversos aspectes, alguns clarament explotables des d’una perspectiva comercial, altres més relacionats amb aspectes socials i fins i tot alguns d’interès per a la pròpia administració.

Les principals aportacions d’aquest projecte en l’estat actual de la ciència i de el coneixement seran:

 • Descripció i anàlisi dels processos de selecció d’aliments tant en els canals tradicionals com en els digitals des d’una perspectiva holística multidisciplinar.
 • Estimació i anàlisi de la coherència entre el que els individus diuen que fan, el que pensen que fan i el que fan en realitat, és a dir una millora en el coneixement i comprensió del comportament alimentari individual.
 • Anàlisi de el paper real que la producció local juga en la selecció i consum d’aliments
 • Comprensió dels processos racionals i emocionals que dirigeixen l’elecció d’aliments en general i dels productes locals en particular.
 • Desenvolupament d’una metodologia validada que permeti dissenyar estratègies de màrqueting més orientades al consumidor final i, per tant, més efectives.
 • Major coneixement dels “Millennial”, dels seus valors i dels seus motius i barreres a l’hora de seleccionar i consumir aliments.
 • Anàlisi de la relació entre mesures explícites (auto-reportades) i implícites (neurociència), i de la utilitat d’aquestes últimes per predir el comportament del consumidor
 • Valoració de l’eficàcia de mesures observacionals com l’etnografia a l’hora d’estudiar el comportament real del consumidor.
 • Com determinar la imatge d’una marca i dels valors que transmet tant a compradors de la mateixa com no als no compradors.
 • Guia per al disseny i optimització dels espais de compra, tant físics com digitals, i com ajustar-los a les necessitats i expectatives dels seus usuaris per aconseguir millorar l’experiència de compra de forma global.
 • Anàlisi detallada de l’impacte del turisme industrial en els resultats d’una empresa.

Etiquetes: